Pliki do pobrania

Kierunkowe efekty kształcenia

  1. Fizjoterapia - I stopień - Licencjat
  2. Fizjoterapia - II stopień - Studia Magisterskie
  3. Pielęgniarstwo - I stopień -  Licencjat
  4. Terapia zajęciowa - I stopień - Licencjat

Efekty Obszarowe

  1. Fizjoterapia - I stopień - Licencjat
  2. Fizjoterapia - II stopień - Studia Magisterskie
  3. Terapia zajęciowa - I stopień - Licencjat

Przedmiotowe efekty kształcenia

  1. Fizjoterapia - I stopień - Licencjat
  2. Fizjoterapia - II stopień - Studia Magisterskie

Zasady, tryb i warunki weryfikacji efektów uczenia się na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

  1. Zasady, tryb i warunki weryfikacji efektów uczenia się