Postępy Rehabilitacji - Advances in Rehabilitation

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową czasopisma Advances in Rehabilitation/Postępy Rehabilitacji – www.advrehab.org
Znajdą tam Państwo wszystkie aktualne informacje dotyczące czasopisma.
Od 1 lutego 2018 r. zmienił się sposób przesyłania manuskryptów,  odbywa się przy pomocy systemu Editorial System.
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt mailowy office@advrehab.org.

Z poważaniem

Redaktor Naczelny

Bartosz Molik


KWARTALNIK

ICI Journals Master List 2017 - ICV 2017 = 110.87

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 8 pkt.

ISSN 0860-6161

e-ISSN:1734-4948