Katedra Nauk Przyrodniczych

KIEROWNIK KATEDRY

prof. dr hab. Andrzej Wit

prof. dr hab. Andrzej Wit (CV)

pokój 1.22 (1. piętro)

tel: 22 864 20 92, wew. 617

e-mail: andrzej.wit@awf.edu.pl

konsultacje:

  • czwartek 12.00-15.00 AWF

SEKRETARIAT

mgr Małgorzata Butkiewicz-Ostrowska

mgr Małgorzata Butkiewicz-Ostrowska

pokój 1.20 (1. piętro)

tel: 22 864 14 18, wew. 508

e-mail: malgorzata.ostrowska@awf.edu.pl

godziny pracy sekretariatu: 8.00-16.00


Zakład Anatomii i Kinezjologii

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr Ida Wiszomirska

dr Ida Wiszomirska (CV)

pokój 1.25 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 528

e-mail: ida.wiszomirska@awf.edu.pl

konsultacje:

poniedziałek 10.30-12.00 AWF

wtorek 13.30-15.00 AWF


PRACOWNICY

dr hab. prof. AWF Lidia Ilnicka

dr hab. prof. AWF Lidia Ilnicka (CV)

pokój 1.24 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 393

e-mail: lidia.ilnicka@awf.edu.pl

konsultacje:

czwartek 13.15-15.15 AWF

dr Monika Wójcicka

dr Monika Wójcicka

pokój 1.23 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 359

e-mail: monika.wojcicka@awf.edu.pl

konsultacje: urlop rodzicielski

dr Joanna Ścibek

pokój 1.25 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 528

e-mail: joanna.scibek@awf.edu.pl

konsultacje:

poniedziałek 9.30-11.00 AWF

czwartek 13.30-15.00 AWF

mgr Katarzyna Bienias

pokój 1.24 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 393

e-mail: katarzyna.bienias@awf.edu.pl

konsultacje:

wtorek 14.00-15.30 AWF

środa 13.00-14.30 AWF

Zakład Biomechaniki

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. prof. AWF Michał Wychowański

dr hab. prof. AWF Michał Wychowański

pokój 1.19 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 221

e-mail: m.wychowanski@awf.edu.pl

konsultacje:

środa 15.00-16.00 AWF

czwartek 12.00-14.00 AWF


PRACOWNICY

prof. dr hab. Andrzej Wit

prof. dr hab. Andrzej Wit (CV)

pokój 1.22 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 617

e-mail: andrzej.wit@awf.edu.pl

konsultacje:

czwartek 12.00-15.00 AWF

dr Michalina Błażkiewicz

dr Michalina Błażkiewicz (CV)

pokój 1.23 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 359

e-mail: michalinablazkiewicz@gmail.com

konsultacje:

poniedziałek 8.30-11.30 AWF

mgr inż. Barbara Łysoń (CV)

pokój 1.23 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 359

e-mail: barbara.lyson.awf@gmail.com

konsultacje:

wtorek 9.00-12.00 AWF

Janusz Kiełbowicz

Janusz Kiełbowicz

pokój 1.26 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 657

e-mail: janusz.kielbowicz@awf.edu.pl

Zakład Fizjologii

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. Aleksander Ronikier

prof. dr hab. Aleksander Ronikier

pokój 1.27 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 415

e-mail: a.ronikier@awf.edu.pl

konsultacje:

  • środa 12.00-13.00 AWF
  • czwartek 12.00-14.00 AWF

PRACOWNICY

dr Katarzyna Kaczmarczyk

dr Katarzyna Kaczmarczyk (CV)

pokój 1.25 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 528

e-mail: katarzyna.kaczmarczyk@gmail.com

konsultacje: urlop rodzicielski

dr Andrzej Magiera

dr Andrzej Magiera (CV)

pokój 1.26 (1. piętro) lub -1.10 (niski parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 594

e-mail: andrzej.magiera@awf.edu.pl

konsultacje:

mgr Jakub Gąsior (CV)

pokój 1.26 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 508

e-mail: gasiorjakub@gmail.com

konsultacje:

  • środa 8.00-11.00 AWF

Działalność Katedry

Wyjazdowe zebranie Katedry w Dworku Strzyżew

Dnia 19 listopada 2016 roku, w zabytkowym Dworze Strzyżew odbyło się spotkanie pracowników Katedry Nauk Przyrodniczych Wydziału Rehabilitacji AWF. Na spotkaniu pojawili się pracownicy wszystkich Zakładów znajdujących się w Katedrze, to jest Zakładu Fizjologii, Zakładu Biomechaniki oraz Zakładu Anatomii i Kinezjologii. Spotkanie prowadził Kierownik Katedry, prof. dr hab. Andrzej Wit. Program przewidywał dwie części, a mianowicie:

- Pierwsza część spotkania dotyczyła omówienia bieżących spraw związanych z dydaktyką oraz zagadnień administracyjno-organizacyjnych w Katedrze Nauk Przyrodniczych.

- Druga część spotkania to omówienie działalności naukowej i udziału w konferencjach w minionym roku.

Podczas drugiej części spotkania przedstawione zostały następujące tematy.

Profesor Aleksander Ronikier zreferował udział w 9 Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, który odbył się w dniach 13-15 października w Katowicach. W komitecie naukowym tego Kongresu zasiedli przedstawiciele warszawskiego AWF: dr hab. Bartosz Molik, prof. nadzw. oraz prof. dr hab. Aleksander Ronikier. Ponadto na Kongresie zaprezentowana została praca pt. „Genetyczno-środowiskowe uwarunkowanie wydolności fizycznej" autorstwa A. Ronikiera oraz praca pt. „Zastosowanie 30-sekundowego testu Wingate do oceny wydolności beztlenowej osób z niepełnosprawnością narządu ruchu uprawiających sport" autorstwa B. Molika.

Doktor Michalina Błażkiewicz zdała relację z udziału w Międzynarodowej Konferencji Biomechaniki Sportu (34th International Conference on Biomechanics in Sports). Konferencja odbyła się w dniach 18-22 lipca 2016 w miejscowości Tsukuba w Japonii. AWF Warszawa reprezentowany był przez prof. dr hab. Andrzeja Wita oraz dr Michalinę Błażkiewicz. Na konferencji przedstawiono pracę „Joint torque and power in the glide shot put performance: torque and power in shot put" (M. Błażkiewicz, B. Łysoń, A. Chmielewski, M. Kwacz, M. Wychowański, A. Wit).

Profesor Michał Wychowański zrelacjonował udział w Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Biomechaniki w Białej Podlaskiej w dniach 5-7 września. AWF Warszawa był współorganizatorem tej konferencji, a funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego pełnił profesor Andrzej Wit.

Profesor Wychowański zdał również relację ze swojego pobytu na Łotewskiej Akademii Pedagogiki Sportu w Rydze. Podczas pobytu na Łotwie profesor wygłaszał wykłady z zakresu biomechaniki sportu i miał okazję uczestniczyć między innymi w obronie pracy doktorskiej oraz w Konferencji Biomechaniki Sportu.

Ostatnią prezentację miała mgr Barbara Łysoń dotyczącą udziału w Konferencji Motor Control. Wydarzenie to miało miejsce w dniach 14-16 września w Wiśle. Podczas sesji plakatowej przedstawione zostały dwie prace: „Evaluation of ankle muscle speed during steppage gait – case study" (M. Błażkiewicz, I. Wiszomirska, G. Kuźmicka-Brzuszkiewicz i A. Wit) oraz praca pt. „Muscle forces of lower extremites in glide shot put technique" (B. Łysoń, M. Błażkiewicz, M. Kwacz, A. Wit).

Na zakończenie spotkania wszyscy pracownicy udali się do pobliskiej karczmy dworskiej na wspólny obiad przed powrotem do Warszawy.

Zapraszamy do galerii zdjęć z wydarzenia


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Tematyka prac dyplomowych i magisterskich

Zakład Anatomii i Kinezjologii – kontakt dr Ida Wiszomirska

1. Aktywność fizyczna a wybrane wskaźniki somatyczne osób niesłyszących

2. Stabilność posturalna osób trenujących windsurfing

3. Równowaga dynamiczna osób trenujących żeglarstwo

4. Aktywność bioelektryczna mięśni (EMG) kończyny dolnej w testach funkcjonalnych

5. Zmiany stabilności posturalnej osób niesłyszących pod wpływem treningów

6. Ocena równowagi dynamicznej w różnych grupach wiekowych

7. Ocena dynamiki zmian stabilności posturalnej osób niewidzących i niedowidzących

8. Wpływ usprawniania na poprawę wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy

Zakład Fizjologii – kontakt dr Andrzej Magiera, prof. Aleksander Ronikier

1. Ocena wydolności fizycznej dzieci z wadami postawy

2. Ocena wyd. fizycznej osób urodzonych przedwcześnie na podstawie testu Ruffiera

3. Praca całkowita a czas restytucji w badaniu wysiłkowym u osób urodzonych przedwczesnie

4. Praca całkowita w badaniu wysiłkowym u osób urodzonych przedwczesnie

5. Moc wejścia a moc regulacji w badaniu wysiłkowym u osób urodzonych przedwczesnie

6. Sprawność reakcji ortostatycznej u osób urodzonych przedwcześnie

7. Moc średnia a czas restytucji w badaniu wysiłkowym u osób urodzonych przedwczesnie.

8. Wpływ zajęć Nordic Walking na wybrane parametry oceniające tolerancję wysiłku osób starszych

9. Moc wejścia a czas restytucji w badaniu wysiłkowym u osób urodzonych przedwczesnie

10. Zakres występowania wad postawy (bóle kręgosłupa) u dzieci z różnych regionów Polski. (Materiały gotowe do opracowania)

Zakład Biomechaniki – kontakt dr hab. prof. AWF Michał Wychowański

1. Analiza stabilograficzna utrzymywania pionowej postawy ciał u pacjentów ortopedycznych

2. Ocena chodu pacjentów ortopedycznych z wykorzystaniem przyspieszeniomierzy.

3. Ocena siły mięśniowej u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu chorób stawu biodrowego.

4. Poszukiwanie zależności pomiędzy sygnałem EMG a czynnościami mięśni

5. Badanie wpływu zastosowania technik powięziowych na sprawność funkcjonalną pacjentów i sportowców

6. Analiza lokomocji w różnego rodzaju patologiach

7. Ocena potencjału siłowego pacjentów i sportowców

8. Analiza i ocena funkcji stopy w płaskostopiu