• Zapraszamy kandydatów na studia w AWF Warszawa na Dzień Otwarty.Hala Gier, AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, godz. 10.00Program Dnia Otwartego jest dostępny tutaj. Dzień otwarty AWF Warszawa
  • Startuje "SER" System Elektronicznej Rekrutacji dla Kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019.Rejestracja dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów rozpocznie się 11 kwietnia 2018 r.rekrutacja.awf.edu.pl Uruchomienie Systemu Elektronicznej Rekrutacji
  • Zapraszamy młodych naukowców, studentów i doktorantów do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”. Tematyka obejmuje problemy badawcze w fizjoterapii, pielęgniarstwie, terapii zajęciowej, sporcie, wychowaniu fizycznym i zdrowotnym oraz w turystyce.Termin zgłoszenia udziału w Konferencji oraz streszczeń: do 15 kwietnia 2018 r.Szczegółowe informacje na stronie Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa, organizatora tegorocznej edycji wydarzenia. Ogólnopolska Konferencja SKN 2018

Partnerzy