Postępowanie o nadanie tytułu profesora

Regulamin

Regulamin postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w zakresie nauk o kulturze fizycznej obowiązujący na Wydziale Rehabilitacji

Załącznik 1 Arkusz oceny osiągnięć naukowych w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

dr hab. Bartosz Molik

Uchwała nr 13 Rady Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej