Projekty badawcze

STATUTOWE (DS, DM)

Katedra Nauk Przyrodniczych

DS.-257 dr Michalina Błażkiewicz - Wpływ leczenia zachowawczego lub operacyjnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na biomechaniczne parametry chodu i stabilnośc posturalną

Ds.-280 dr Joanna Ścibek - Wpływ auto-rozluźniania mięśniowo-powięziowego (self myofascial release - SMR) rozcięgna podeszwowego na zmiany gibkości i stabilność posturalną

Katedra Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i Rehabilitacji

DS.-256 prof. Monika Guszkowska - Wpływ zajęć nordic walking oraz ćwiczeń umysłowych na poziom sprawności fizycznej i poznawczej osób w starszym wieku

DS.-255 dr Anna Dąbrowska-Zimakowska - Wsparcie ze strony douli a przeżycia emocjonalne kobiet związane z ciążą, porodem oraz opieką nad dzieckiem

DS.-265 dr Anna Dąbrowska-Zimakowska - Prężność psychiczna i samoocena a radzenie sobie w sytuacji trudnej przez dzieci, młodzież i młodych dorosłych z porażeniem mózgowym

Katedra Nauczania Ruchu

DS.-165, dr hab. prof. AWF Natalia Morgulec-Adamowicz - Adaptacja kulturowa i modyfikacja kwestionariuszy PARA-SCI i IPAQ oraz ocena aktywności fizycznej osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

DS.-216, mgr Jolanta Marszałek - Weryfikacja systemu klasyfikacji zawodników w piłce siatkowej na siedząco.

DS.-239 dr hab. prof. AWF Izabela Rutkowska - Ocena zdolności utrzymania równowagi osób z dysfunkcją wzroku oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (opracowanie i ewaluacja programu usprawniania)

DS.-242 dr Grzegorz Bednarczuk - Poziom równowagi statycznej osób z dysfunkcją narządu wzroku uprawiających sport

DS.-263 dr Anna Ogonowska-Słodownik - Adaptacja kulturowa (polska wersja) testu WOTA (Water Orientation Test Alyn) oraz ocena rzetelności i trafności testu w terapii w wodzie

Katedra Fizjoterapii

DS.-259 dr Agnieszka Zdrodowska - Zmienność stabilności posturalnej i chodu u osób przed oraz po implantacji ślimakowej

DS.-262 dr Agnieszka Wójcik - Ocena działania masażu gastrycznego brzucha w populacji chorych z zaparciem objętych opieką paliatywną

DS.-260 dr Marta Sidaway - Ocena powtarzalności i wiarygodności testów oceny funkcji mięśni oddechowych u pacjentów w stanie ostrym i podostrym po udarze mózgu wraz z ewentualnym następczym badaniem funkcji mięśni oddechowych

Katedra Rehabilitacji

DS-223 dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka - Ocena globalnych wzorców wg Prechtla u niemowląt z zaburzeniami w dystrybucji napięcia mięśniowego

DS-225 prof. dr hab. Małgorzata Łukowicz - Rozkład napięcia posturalnego niemowląt zdrowych, przedwcześnie urodzonych i z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

DS-240 mgr Bartosz Wysoczański - Wpływ pola magnetycznego na krążenie obwodowe u kobiet w wieku 60

DS-241 dr Piotr Czyżewski - Ocena aktywności codziennej osób starszych po dużych operacjach brzusznych

DS.-258 dr Agnieszka Stępień - Mechanizmy kompensacyjne i adaptacyjne w okresie rozwojowym dzieci i młodzieży z wybranymi deformacjami narządu ruchu

DS.-264 doc. dr Krzysztof Dudziński - Współzależność dysfunkcji poszczególnych odcinków kończyny dolnej między sobą oraz stabilizacją funkcjonalną tułowia

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

ZEWNĘTRZNE - Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), międzynarodowe

BEA/000001/BF/2017 - projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON - dr Jolanta Marszałek - Efektywność jazdy na wózku inwalidzkim z napędem dźwigniowym i tradycyjnym osób z niepełnosprawnością.

- Skrócony opis

- Ulotka informacyjna

PB-73, dr Michalina Błażkiewicz - Modelowanie matematyczne funkcji kompensacyjnych mięśni kończyn dolnych w chodzie swobodnym osób z dysfunkcją narządu ruchu.

PB-74, dr hab. prof. AWF Michał Wychowański - Biomechaniczna ocena funkcji kończyn dolnych człowieka po operacyjnym leczeniu stawu biodrowego.

PB-79, dr Katarzyna Kaczmarczyk - Długofalowa ocena konsekwencji wcześniactwa w aspekcie parametrów somatycznych, funkcji płuc i tolerancji wysiłku.

PB-82, prof. dr hab. Andrzej Wit - Wykorzystanie metod modelowania matematycznego do analizy i optymalizacji techniki ruchu w acyklicznych dyscyplinach sportu.

PB-87, prof. dr hab. Bartosz Molik - Optymalizacja kontroli przygotowania zawodników w koszykówce na wózkach.

PB-88, prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer - Etyka fizjoterapeuty. Dotyk, cielesność, intymność.

BIO6/05/54/2014 prof. dr hab. Marek Kowalczyk - Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych DOB

UNIJNE