Plan studiów

FIZJOTERAPIA JEDNOLITE 5-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE - PLAN STUDIÓW

FIZJOTERAPIA I STOPNIA (licencjackie) - PLAN STUDIÓW

FIZJOTERAPIA II STOPNIA (magisterskie) - PLAN STUDIÓW

PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA (licencjackie) - PLAN STUDIÓW

TERAPIA ZAJĘCIOWA I STOPNIA (licencjackie) - PLAN STUDIÓW