Katedra Rehabilitacji

p.o. KIEROWNIK KATEDRY

dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka (CV)

pokój 0.18 (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 299

e-mail: grazynakuzmicka@tlen.pl

konsultacje:

- poniedziałek 13.30-15.00 Mazowiecki Szpital Bródnowski, ul. Kondratowicza 8, Oddział  Neurochirurgii - V piętro

- środa    16.00-17.30 AWF


SEKRETARIAT

mgr Agnieszka Kasperska

pokój 0.19 (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 503 oraz 22 834 11 88

e-mail: agnieszka.kasperska@awf.edu.pl

godziny pracy sekretariatu: 7.30-15.30


Zakład Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. n. med. prof. AWF Małgorzata Łukowicz

pokój 0.19 (parter)

tel: 22 834 11 88

e-mail: gosialukowicz@wp.pl

konsultacje:

- wtorek 13.00-14.30 Centrum Zdrowia Dziecka (CZD), Al. Dzieci Polskich 20

- środa 15.30-17.00 AWF


PRACOWNICY

G.Brzuszkiewicz-Kuźmicka

dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka (CV)

pokój 0.18 (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 299

e-mail: grazynakuzmicka@tlen.pl

konsultacje:

- poniedziałek 13.30-15.00 Mazowiecki Szpital Bródnowski, ul. Kondratowicza 8, Oddział  Neurochirurgii - V piętro

- środa   16.00-17.30 AWF

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk (CV)

pokój 0.25 (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 503

e-mail: krawiec@awf.edu.pl

konsultacje:

- poniedziałek 15.30-17.00 Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN), ul. Sobieskiego 9

- wtorek 16.00-17.30 AWF

dr Agnieszka Stępień (CV)

pokój 0.25 (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 503

e-mail: orthosas@wp.pl

konsultacje:

-  20.11; 11.12; 18.12; 15.01; 22.01 godz. 16.00-17.30  AWF

- 27.11; 4.12   godz. 18.00-19.30  Orthos, ul. Belgradzka 18

dr Jolanta Stępowska

dr Jolanta Stępowska

pokój 0.25 (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 503

e-mail: jolanta@stepowscy.pl

konsultacje:

2 wtorek miesiąca 15.00-16.30 AWF, 3 wtorek  miesiąca 14.00-15.30 AWF

- czwartek 9.00-10.30 Centrum Zdrowia Dziecka (CZD), Al. Dzieci Polskich 20

dr Anna Kloze (CV)

pokój 0.25 (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 503

e-mail: anna.kloze@op.pl

konsultacje:

- wtorek (3. miesiąca) 17.30-19.00 AWF, czwartek (1. miesiąca) 14.00-15.00 AWF

- piątek (3. i 4. miesiąca) 12.30-13.30 Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI), ul. Pilicka 21

Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych i Chirurgii

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr Piotr Czyżewski (CV)

pokój 0.22 (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 497

e-mail: panpiotr@o2.pl

konsultacje:

- wtorek (1., 2., 4. miesiąca) 15.00 - 16.30 AWF

- wtorek (3. miesiąca) 14.30 - 15.30 AWF

- piątek 9.00 - 10.30 Szpital Bielański, ul. Cegłowska 80


PRACOWNICY

prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski (CV)

pokój 0.22 (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 497

e-mail: m.szczepkowski@bielanski.med.pl

konsultacje:

- poniedziałek 12.00-15.00 Szpital Bielański, ul. Cegłowska 80 (Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej)

dr Aneta Dąbek (CV)

pokój 0.21 (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 497

e-mail: anetadabek@o2.pl

konsultacje:

wtorek   14.00-15.30

środa     17.30-19.00

mgr Włodzimierz Dolecki (CV)

pokój 0.24 (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 503

e-mail: wlodzimierz.dolecki@gmail.com

konsultacje:

- 1 środa  miesiąca 15.30-17.00 AWF

- ostatnia  środa miesiąca 13.00-14.30 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny (SPCSK), ul. Banacha 1A

mgr Agnieszka Lewińska (CV)

pokój 0.24 (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 503

e-mail: agnieszka.lewinska@awf.edu.pl

konsultacje:

- wtorek 13.00-14.30  Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny (SPCSK), ul. Banacha 1A

- środa 15.30-17.00 AWF

Zakład Rehabilitacji w Ortopedii, Traumatologii i Reumatologii

KIEROWNIK ZAKŁADU

doc. dr Krzysztof Dudziński

pokój 0.23 (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 332

e-mail: krzysztof.dudzinski@awf.edu.pl

konsultacje:

- wtorek 10.30-12.00 AWF

- środa 14.10-15.40 AWF


PRACOWNICY

dr Krzysztof Graff

pokój 0.25 (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 503

e-mail: graffk@wp.pl

konsultacje:

- wtorek 14.00-15.30 AWF

- piątek 14.00-15.50 Centrum Zdrowia Dziecka (CZD), Al. Dzieci Polskich 20

mgr Michał Kozdroń

pokój 0.24 (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 503

e-mail: m.kozdron@op.pl

konsultacje:

- wtorek 14.00-15.30 AWF

- środa  14.00-15.30  Szpital Bielański, ul. Cegłowska 80

mgr Bartosz Wysoczański (CV)

pokój 0.24 (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 503

e-mail: reh.bart@gmail.com

konsultacje:

- środa 10.00-11.30

- czwartek 13.30-15.00

Działalność Katedry

Dotyczy przede wszystkim kształcenia studentów na kierunku fizjoterapia i pielęgniarstwo. Zajęcia (kliniczne) prowadzone są głównie w placówkach medycznych na terenie Warszawy i okolic, do których zalicza się m.in. Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ, Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o., Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Instytut Psychiatrii i Neurologii, SPSK im. Prof. A. Grucy w Otwocku, Instytut Matki i Dziecka, Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindley'a, Instytut "Pomik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Międzylesiu, Instytut Reumatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW, Instytut Kardiologii im. Prymasa 100-lecia Kardynała Wyszyńskiego w Międzylesiu i inne.

Tematyka zajęć obejmuje praktycznie wszystkie działy medycyny, w których może się odnaleźć fizjoterapia – głównie: ortopedię, neurologię, neurochirurgię, pediatrię, onkologię, geriatrię, choroby wewnętrzne i chirurgię.

Opieka nad praktykami studenckimi.

Działalność naukowa ukierunkowana jest na prowadzenie badań naukowych w tematyce ściśle związaną z fizjoterapią kliniczną.

Organizacja konferencji, sympozjów i prowadzenie szkoleń naukowych oraz warsztatów praktycznych i kursów z tematyki fizjoterapeutycznej (m.in. w zakresie metod terapii manualnej, metod neurofizjologicznych itp.)
Prowadzenie specjalizacji z fizjoterapii oraz kursów doszkalających w ramach przewidzianych modułów.
Prowadzenie prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Promocja fizjoterapii.

Ścisła współpraca z władzami Wydziału na rzecz procesu kształcenia studentów kierunku fizjoterapia i pielęgniarstwo.


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Tematyka prac dyplomowych i magisterskich

dr Hanna Tchórzewska – Korba

1. Ocena aktywności fizycznej pacjentów leczonych z powodu chłoniaka

2. Ocena stanu psychofizycznego chorych na szpiczaka

3. Fizjoterapia pacjentek z wtórnymi obrzękami kończyn dolnych w przebiegu leczenia nowotworów w zakresie ginekologii onkologicznej

4. Ocena stanu psychofizycznego pacjentek po jednoczasowej amputacji i rekonstrukcji piersi w przebiegu raka gruczołu piersiowego

5. Jakość życia pacjentki z trójkończynową dysfunkcją- opis przypadku

dr Agnieszka Prusinowska

1. Adam Byliniak: Ocena wyników wczesnego usprawnianie pacjentów z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów po endoprotezoplastyce stawów śródręczno-paliczkowych

2. Kornelia Mierzejewska: RapidRecovery- nowa metoda usprawniania pacjentów po endoprotezoplastyce stawów kończyn dolnych

3. Piotr Paszkowski: Ocena jakości życia kobiet z rozpoznaniem RZS po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

4. Daniszewski Paweł: Uszkodzenia łąkotek stawu kolanowego- rehabilitacja

5. Dusiński Michał: Uszkodzenie ACL stawu kolanowego- leczenie operacyjne i rehabilitacja

6. Szostak Magdalena: Endoprotezoplastyka stawu ramiennego- leczenie operacyjne i rehabilitacja

7. Gratkowska Magdalena: Specyfika usprawniania pacjentów po endoprotezoplastyce stawu łokciowego

dr Anna Kloze

1. Kolejność faz rozwojowych dziecka z ZD

2. Rozwój ruchowy dziecka urodzonego przedwczesnie

3. Ocena chwytu u dzieci z MPD

4. Wczesne objawy całościowych zaburzeń rozwoju

5. Ocena stanu ruchowego dzieci z autyzmem

6. Porównanie testów motorycznych: HINT- AIMS, HINT - Denver II do oceny stanu ruchowego dzieci zaburzeniami napięcia mm

7. Regulacja odbioru bodźców u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju

doc dr Dudzinski

Tematy z zakresu szeroko pojętej ortopedii, związane z patomechaniką układu ruchu

dr Aneta Dąbek

1. Fizjoterapia osób z nietrzymaniem moczu

2. Przydatność dziennika mikcji w prognozowaniu problemów z nietrzymaniem moczu

3. Poprawa percepcji mięśni dna miednicy punktem wyjścia dla terapii osób z nietrzymaniem moczu

4. Skuteczność kinesiologytapingu w leczeniu zastoju pokarmu u młodych mam

5. Ocena skuteczności wybranych terapii w przyspieszaniu inwolucji macicy u kobiet w połogu

6. Dowolny temat z zakresu : ciąży, szkoły rodzenia, porodu i połogu oraz ginekologii

dr hab. n. med. prof. AWF Marek Szczepkowski

1. Ocena urazów w ampfutbolu

2. Ocena stanu funkcjonalnego po operacjach brzusznych

3. Wykorzystanie kinesiotapingu w rehabilitacji pooperacyjnej

4. Ocena sprawności pacjentów z Zespołem Stopy cukrzycowej

5. Specyfika fizjoterapii po amputacjach naczyniowych

6. Zasady usprawniania osób starszych po amputacji na poziomie uda

7. Zadania fizjoterapii w Zespole Stopy Cukrzycowej

dr Jolanta Stępowska

1. Niedowłady połowicze u niemowląt - porównanie wcześniaków i niemowląt urodzonych o czasie

2. Rozwój niemowlęcia w zależności od neuroobrazowania

3. Skoliozy spowodowane niedowładami połowiczymi

4. Hypotonia a skoliozy mięśniowe

5. Zaburzenia integracji sensorycznej u niemowląt 0-3m

6. Wpływ hyperbilirubinemii na rozwój niemowlaka

7. Wpływ stymulacji w wodzie na rozwój dziecka

8. Podwyższone napięcie w wieku niemowlęcym, jako przyczyna rozwoju skolioz u dzieci

9. Ocena rozwoju wcześniaków z mała masa urodzeniowa poniżej 2000 gr z wylewami dokomorowymi

10. Wcześniak - około komorowa leukomalacja

11. Wrodzona cytomegalia - stan neurologiczny a rozwój dziecka

12. Porównanie rozkładów napięcia mięśniowego w encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej

13. Korekcja stóp u dzieci z podwyższonym napięciem mięśniowym

14. Wady stóp u dzieci - wpływ na lokomocje

dr Piotr Czyżewski

1. Ocena urazów w ampfutbolu

2. Ocena stanu funkcjonalnego po operacjach brzusznych

3. Wykorzystanie kinesiotapingu w rehabilitacji pooperacyjnej

4. Ocena sprawności pacjentów z Zespołem Stopy cukrzycowej

5. Specyfika fizjoterapii po amputacjach naczyniowych

6. Zasady usprawniania osób starszych po amputacji na poziomie uda

7. Zadania fizjoterapii w Zespole Stopy Cukrzycowej

dr Krzysztof Graff

1. Kinematyka stawów skroniowo - żuchwowych u pacjentów z niedowładem połowiczym

2. Ocena równowagi u dzieci otyłych poddanych usprawnianiu

3. Test ryzyka upadku populacji dzieci z nadwaga i otyłością prostą

4. Analiza długości ścieżki (PathLgth) podczas badania równowagi z oczami otwartymi i zamkniętymi u dzieci z nadwaga i otyłością prostą

5. Ocena symetrii przemieszczeń przednio-tylnych i bocznych w populacji dzieci zdrowych

6. Ocena symetrii przemieszczeń przednio-tylnych i bocznych w populacji dzieci z nadwaga i otyłością prostą

7. Efektywność 3 tygodniowych turnusów usprawniających na spadek masy ciała pacjentów z otyłością prostą

8. Wykorzystanie testu Eurofit do ocena sprawności pacjentów z nadwagą i otyłością prostą

9. Wyznaczenie wartości normatywnych parametrów równowagi w populacji dzieci zdrowych

10. Wartości normatywne tkanki kostnej, mięśniowej i tłuszczowej w oparciu o badania densytometryczne

11. Masa mięśniowa a wysokość wyskoku w populacji dzieci zdrowych

12. Masa mięśniowa a wysokość wyskoku dzieci z nadwagą

13. Analiza wysokości wyskoku pacjentów z otyłością prostą poddanych turnusowi usprawniającemu

14. Wykorzystanie skali Beightona w diagnostyce hipermobilnosci stawowej dzieci z nadwagą i otyłością prostą

15. Wykorzystanie skali Beightona w diagnostyce hipermobilnosci stawowej dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa

16. Zastosowanie skali Beightona w diagnostyce hipermobilnosci stawowej dzieci zdrowych

17. Wykorzystanie platform AMTI do oceny równowagi pacjentów z wrodzoną łamliwością kości

18. Test Ryzyka Upadku a możliwości lokomocyjne pacjentów z wrodzoną łamliwością kości

19. Normy wartości ATSI i POTSI w populacji dzieci zdrowych

20. Wykorzystanie wskaźnika ATSI i POTSI w ocenie asymetrii tułowia pacjentów z wrodzoną łamliwością kości

21. Wykorzystanie wskaźnika ATSI i POTSI w ocenie asymetrii tułowia pacjentów z bocznym skrzywieniem kręgosłupa

22. Antropometryczna ocena kata nachylenia miednicy w populacji dziewcząt zdrowych

23. Porównanie ustawienia miednicy w populacji chłopców i dziewcząt zdrowych

24. Ocena krzywizn kręgosłupa w populacji dzieci zdrowych

25. Ocena krzywizn kręgosłupa w populacji dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa

26. Ocena krzywizn kręgosłupa w populacji dzieci z wrodzoną łamliwością kości

27. Elektroniczny pomiar ustawienia miednicy w populacji dzieci zdrowych i z bocznym skrzywieniem kręgosłupa

28. Ocena zakresu ruchomości kręgosłupa lędźwiowego w płaszczyźnie strzałkowej mierzonej plurimetrem Rippsteina

29. Analiza porównawcza zakresu ruchu w płaszczyźnie strzałkowej za pomocą systemu ZEBRIS i plurimetrem Rippsteina

30. Zastosowanie systemu ZEBRIS do analizy ruchomości odcinka lędźwiowego wśród pacjentów z bocznym skrzywieniem kręgosłupa

31. Zastosowanie systemu ZEBRIS do analizy ruchomości odcinka lędźwiowego wśród pacjentów z nadwagą i otyłością prostą

32. Inne propozycje złożone przez zainteresowana stronę

Ogólna tematyka w katedrze

1. Fizjoterapia kliniczna w chorobach wew. i w dysfunkcjach narządu ruchu

2. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji

3. Ponadto - pediatria, ortopedia, traumatologia, ginekologia, kardiologia, pulmonologia, neurologia i neurochirurgia, geriatria, onkologia i opieka paliatywna