Oferta edukacyjna

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Od 1 października 2017 roku studia na kierunku FIZJOTERAPIA przyjęły formę jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. Oznacza to, że w kształceniu nie ma już pośredniego poziomu - licencjata fizjoterapii.

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA