Katedra Nauczania Ruchu

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. prof. AWF Bartosz Molik (CV)

pokój 1.5 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 549 oraz 22 835 47 98

e-mail: bartosz.molik@awf.edu.pl lub b_molik@poczta.onet.pl

konsultacje:

- środa 8.30 - 10.00 pokój 0.7 (parter)

- czwartek 13.30 - 15.00 pokój 1.7 (I piętro)


SEKRETARIAT

Urszula Dolińska

pokój 1.5 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 549 oraz 22 835 47 98

e-mail: urszula.dolinska@awf.edu.pl

godziny pracy sekretariatu: 7.30-15.30


Zakład Sportu Niepełnosprawnych

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. prof. AWF Izabela Rutkowska (CV)

pokój 1.10 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 340

e-mail: izarutkowska7@tlen.pl

konsultacje:

- środa  12.00-13.30  pokój 0.9 (parter)

- czwartek 11.30-13.00  pokój 0.9 (parter)


PRACOWNICY

prof. dr hab. Andrzej Kosmol (CV)

pokój 1.8 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 460

e-mail: andrzej.kosmol@awf.edu.pl

konsultacje:

- poniedziałek    8.30-10.00

- czwartek     15.00-16.30

dr hab. prof. AWF Bartosz Molik (CV)

pokój 1.5 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 549 oraz 22 835 47 98

e-mail: bartosz.molik@awf.edu.pl lub b_molik@poczta.onet.pl

konsultacje:

- środa 8.30 - 10.00 pokój 0.7 (parter)

- czwartek 13.30 - 15.00 pokój 1.7 (I piętro)

dr Jolanta Marszałek (CV)

pokój 1.10 (1 piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 340

e-mail: marszalek.jolanta@gmail.com

konsultacje:

- poniedziałek   9.45 - 11.15

- wtorek        13.30 - 15.00

mgr Beata Kucharczyk

pokój 1.10 (1 piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 340

e-mail: kucharczyk@poczta.fm

konsultacje:

- środa   14.00-15.00

- piątek    13.00-14.00

Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. prof. AWF Natalia-Morgulec-Adamowicz (CV)

pokój 1.9 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 276

e-mail: natalia.morgulec@awf.edu.pl

konsultacje:

- środa           12.30-14.00

- czwartek     10.30-12.00


PRACOWNICY

dr Grzegorz Bednarczuk (CV)

pokój 1.11 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 620

e-mail: bednarczuk.awf@gmail.com

konsultacje / contact hours:

- czwartek/Thursday    13.15-14.45

- piątek/Friday                 11.30-13.00

dr Anna Ogonowska-Słodownik (CV)

pokój 1.9 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 276

e-mail: anna.ogonowskaslodownik@awf.edu.pl

konsultacje: urlop macierzyński

mgr Monika Bartnik (CV)

pokój 1.12 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 278

e-mail: monikafilipowicz.awf@gmail.com

konsultacje:

- środa   8.30 - 10.00

- piątek  9.15 - 10.45

mgr Beata Wnuk (CV)

pokój 1.12 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 278

e-mail:

konsultacje:

- poniedziałek 19.30-21.00 AWF

- środa   18.00-19.30 Olinek Centrum Intensywnej Terapii  ul.Bobrowiecka 9

mgr Dorota Filipowicz-Jakobsche (CV)

pokój 1.13 (1. piętro)

e-mail: dorota.filipowicz15@gmail.com

konsultacje:

- czwartek 17.00 - 18.30

- piątek       9.15 - 10.45

mgr Magdalena Kolasińska (CV)

pokój 1.12 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 278

e-mail: magda.kolasinska@gmail.com

Zakład Nauczania Ruchu Osób Niepełnosprawnych

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr Waldemar Skowroński (CV)

pokój 1.11 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 620

e-mail: waldemar.skowronski@awf.edu.pl lub waldemarskowronski@poczta.fm

konsultacje:

- wtorek     9.30-11.00

- środa     14.00-15.30


PRACOWNICY

mgr Kalina Kaźmierska-Kowalewska (CV)

pokój 1.12 (1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 278

e-mail: kalina.kazmierska@awf.edu.pl

konsultacje: urlop naukowy do roku 2020

mgr Agnieszka Nowak

pokój 1.12 (1 piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 278

e-mail: agnieszka.nowak@awf.edu.pl

konsultacje:

- wtorek 13.30-15.00

- środa   8.30-10.00

mgr Marta Zdunek

pokój 1.13 (1 piętro)

konsultacje:

- czwartek  10.00-11.30

Działalność Katedry

Katedra  Nauczania Ruchu w obszarze dydaktyki i nauki zajmuje się szeroko pojętą adaptowaną aktywnością fizyczną, sportem niepełnosprawnych, rekreacja terapeutyczną oraz teorią i metodyką wychowania fizycznego osób niepełnosprawnych. Zarówno zajęcia dydaktyczne oraz naukowe ukierunkowane są na działania związane z kontynuacją procesu rehabilitacji i fizjoterapii klinicznej, takimi jak: aktywna rehabilitacja, włączanie osób ze specjalnymi potrzebami do zajęć aktywności fizycznej na poziomie tzw. „rehabilitacji poprzez sport", rekreacji, sportu powszechnego jak i wyczynowego. Działalność Katedry ma na celu promowanie przykładów dobrego działania, które pozwalają na udoskonalanie procesu usprawniania osób ze specjalnymi potrzebami.


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Tematyka prac dyplomowych i magisterskich

Prof.dr hab. Andrzej Kosmol

1. Szkolenie w wybranych dyscyplinach sportu niepełnosprawnych:

a.   analiza metodyki treningu,

b.   analiza obciążeń treningowych

c.    kontrola i ocena treningu

d.   efektywność programów treningowych

2. Ocena sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej niepełnosprawnych zawodników w wybranych dyscyplinach sportu

3. Ocena sprawności fizycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkołach
i placówkach specjalnych oraz integracyjnych

4. Wpływ aktywności fizycznej na możliwości osób niepełnosprawnych i starszych

5. Metodyka nauczania pływania w wybranych grupach osób niepełnosprawnych

6. Ocena wydolności tlenowej i beztlenowej osób niepełnosprawnych

7. Organizacyjne aspekty sportu niepełnosprawnych w Polsce i na świecie

8. Sport osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej

9. Kształcenie kadr na potrzeby sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych

10. Analiza wyników w wybranych dyscyplinach sportu

11. Turystyka osób niepełnosprawnych - zasięg, organizacja, formy uczestnictwa

12. Kobieta w sporcie niepełnosprawnych

13. Efektywność obozów aktywnej rehabilitacji

Dr hab. Bartosz Molik prof.nadzw.

1. Tendencje zmian w wybranych dyscyplinach sportu niepełnosprawnych na przełomie ostatnich lat

2. Analiza sprawności fizycznej ogólnej oraz technicznej-specjalnej niepełnosprawnych
w różnych dyscyplinach sportu

3. Wydolność beztlenowa i tlenowa osób niepełnosprawnych aktywnych i nieaktywnych fizycznie (podział na dyscypliny sportu oraz rodzaj schorzenia)

4. Problemy klasyfikacji w sporcie niepełnosprawnych

5. Ocena sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych różnych rodzajów schorzeń narządu ruchu

6. Metody oceny skuteczności gry w grach zespołowych z udziałem niepełnosprawnych

7. Wpływ stosowania wybranych metod kinezyterapeutycznych w aktywności ruchowej z udziałem niepełnosprawnych

8. Aktywność ruchowa jako czynnik w rehabilitacji osób niepełnosprawnych

9. Obciążenia treningowe stosowane w wybranych dyscyplinach sportu niepełnosprawnych

10. Aktywność ruchowa osób starszych

11. Aktywność ruchowa młodzieży szkolnej

12. Urazy  w  sporcie i  aktywności  fizycznej osób  niepełnosprawnych  - przyczyny  ich występowania, sposoby zapobiegania

Możliwe inne tematy związane z  szeroko  pojętą problematyka  adaptowanej aktywności fizycznej niepełnosprawnych oraz sportem niepełnosprawnych

Dr hab. Natalia Morgulec prof. nadzw.

1. Motywacja osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w sporcie (rugby na wózkach, piłka siatkowa na siedząco)

2. Ocena wydolności tlenowej i beztlenowej osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

3. Ocena sprawności specjalnej i ogólnej osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

4. Ocena skuteczności gry w rugby na wózkach

5. Ocena skuteczności gry w piłce siatkowej na siedząco

6. Metody kontroli i oceny treningu w rugby na wózkach

7. Metody kontroli i oceny treningu w piłce siatkowej na siedząco

8. Klasyfikacja w rugby na wózkach

9. Urazy sportowe w rugby na wózkach

10. Urazy u osób z URK poruszających się na wózku

11. Adaptowana aktywność fizyczna - teorie,  modele, paradygmaty i poszukiwania badawcze

12. Wychowanie fizyczne dla dzieci z niepełnosprawnością

13. System aktywnej rehabilitacji - ocena efektywności poszczególnych etapów

14. Aktywność fizyczna osób starszych

15. Nordic   Walking  - nowa   forma   aktywności ruchowej   dla   osób starszych.

Dr  hab. Izabela Rutkowska prof. nadzw.

1. Ocena sprawności fizycznej i budowy somatycznej osób niepełnosprawnych

2. Uwarunkowania sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych:

- środowiskowe

- morfologiczne

3. Metody kontroli i oceny sprawności fizycznej

4. Ocena aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

5. Wychowanie fizyczne osób niepełnosprawnych

6. Lekkoatletyka osób niepełnosprawnych

- technika

- metodyka

- trening

7. Analiza obciążeń treningowych w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych

8. Klasyfikacja w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych

9. Analiza wyników w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych w różnych klasach startowych

10. Aktywność fizyczna osób starszych

Dr Waldemar Skowroński

Problematyka badania motoryczności osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną:

- Metody testowania sprawności motorycznej (np. bateria testów Eurofit Specjalny)

- Uwarunkowania (np. budowa somatyczna, stopnie niepełnosprawności, aktywność fizyczna i inne)

- Ocena umiejętności ruchowych w przedszkolach i szkołach (testy TGMD-2, BOT-2 inne)

- Charakterystyka dużej i małej motoryki

- Międzynarodowa klasyfikacja ICF

- Wpływ treningu na różne właściwości motoryczne

- Uczenie się i nauczanie czynności motorycznych

- Inne zaproponowane przez magistranta lub dyplomanta

Problematyka metodyki wychowania fizycznego i sportu osób niepełnosprawnych:

- Sposoby badania aktywności fizycznej w Europie i na świecie (kwestionariusz IPAQ)

- Walory zdrowotne aktywności fizycznej

- Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych w Polsce

- Aktywność fizyczna w optymalizacji masy i składu ciała

- Onko-Olimpiady jako sport dla osób z problemami nowotworowymi

- Wychowanie fizyczne w różnych grupach niepełnosprawności (np. astma, cukrzyca, choroby przewlekłe, AIDS i inne)

- Inne zaproponowane

Olimpiady Specjalne:

- Rozwój Olimpiad Specjalnych

- Misja i filozofia Olimpiad Specjalnych

- Znaczenie Olimpiad specjalnych w życiu zawodników

- Historia poszczególnych dyscyplin sportowych w Olimpiadach Specjalnych

- Nowoczesne inicjatywy w ramach ruchu Olimpiad Specjalnych w Polsce i na świecie

- Inne zaproponowane