Przewody doktorskie

Dziekan i Rada Wydziału Rehabilitacji

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Józefa Piłsudskiego

w Warszawie

zawiadamiają, że w dniu 4 lipca 2017 r. o godz. 15.00 w sali wykładowej nr 4

(obecna siedziba Wydziału Rehabilitacji) przy ul. Marymonckiej 34

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr TOMASZA IWAŃSKIEGO

na temat:

Ocena wpływu programu Learn & Move na rozwój psychoruchowy dzieci

 w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

Promotor:

dr hab. prof. nzw. Bartosz Molik   AWF Warszawa

Recenzenci:

dr hab. prof. nzw. Ewa Kozdroń  AWF Warszawa

dr hab. prof. nzw. Jan Szczegielniak  Politechnika Opolska

 

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej AWF.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone na stronie internetowej: www.awf.edu.pl

Na publiczną obronę wstęp wolny.

DZIEKAN

Wydziału Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego

dr hab. prof. AWF Bartosz Molik