Struktura wydziału

Struktura Wydziału Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

na dzień 1 października 2016 r.

KATEDRA NAUK PRZYRODNICZYCH

1. Zakład Anatomii i Kinezjologii

2. Zakład Biomechaniki

3. Zakład Fizjologii

KATEDRA PSYCHOSPOŁECZNYCH PODSTAW ZDROWIA I REHABILITACJI

1. Zakład Bioetyki i Problemów Społecznych Medycyny

2. Pracownia Psychologii Klinicznej i Pedagogiki Specjalnej

3. Pracownia Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej

4. Pracownia Języków Obcych

KATEDRA  NAUCZANIA RUCHU

1. Zakład Sportu Niepełnosprawnych

2. Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej

3. Zakład Nauczania Ruchu Osób Niepełnosprawnych

KATEDRA FIZJOTERAPII

1. Zakład Kinezyterapii

2. Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii

3. Zakład Fizykoterapii i Masażu

KATEDRA REHABILITACJI

1. Zakład Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii

2. Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych i Chirurgii

3. Zakład Rehabilitacji w Ortopedii, Traumatologii i Reumatologii

Zakłady niewchodzące w skład katedr:

ZAKŁAD PODSTAW PIELĘGNIARSTWA

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA KLINICZNEGO