Regulamin studiów

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 47/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawiez dnia 21 kwietnia 2015 roku
Tekst jednolity Regulaminu Studiów AWF w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 r., obowiązujący od początku roku akademickiego 2015/2016

REGULAMIN STUDIÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 47/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 roku
Tekst jednolity Regulaminu Studiów AWF w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r., obowiązujący od początku roku akademickiego 2017/2018
REGULAMIN STUDIÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE