Sprawy socjalne

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

(stypendium socjalne, rektorskie, miejsce w akademiku, zapomoga)

mgr Marzena Łyczek

pokój 0.10a (parter)

tel: 22 834 04 31, wew. 433

fax: 22 834 06 36

e-mail: marzena.lyczek@awf.edu.pl; stypendia.wr@awf.edu.pl