Opiekun roku

Rok akademicki - 2019/2020

I ROK

Fizjoterapia - mgr Katarzyna Maślanko

Pielęgniarstwo - mgr Anna Bednarczyk

Terapia zajęciowa - dr Andrzej Gryglewicz