Regulamin dyplomowania

Uchwała nr 5 Rady Wydziału Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dn. 8.07.2014

Regulamin sporządzania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dn. 8.07.2014

Wzór układu pracy dyplomowej - magisterskiej i licencjackiej

- wzór układu pracy dyplomowej empirycznej

- wzór układu pracy dyplomowej poglądowej

Sposoby przygotowania pracy - piśmiennictwo, przypisy, cytowania