Regulamin dyplomowania

Uchwała  Rady Wydziału Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dn.11.06.2019

Regulamin sporządzania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału Rehabilitacji AWF z dn. 11.06.2019

Wzór układu pracy dyplomowej - magisterskiej i licencjackiej

- wzór układu pracy dyplomowej empirycznej

- wzór układu pracy dyplomowej poglądowej

Sposoby przygotowania pracy - piśmiennictwo, przypisy, cytowania

Informacja dla studenta - procedura składania pracy dyplomowej

Pracę należy złożyć u promotora, wg wyszczególnienia:

  • Dwa egzemplarze pracy wydrukowane - jeden w miękkiej oprawie i wydrukowany dwustronnie a drugi w twardej  oprawie – wydrukowany jednostronnie.
  • Dwie opisane płyty CD z ostateczną wersją pracy.
    • autor pracy, tytuł pracy, promotor, katedra, zakład, dopisek ARCHIWUM
    • autor pracy, tytuł pracy, promotor, katedra, zakład, dopisek BIBLIOTEKA
  • Wypełniony komputerowo i wydrukowany Formularz informacyjny pracy (dostępny na stronie AWF - https://www.awf.edu.pl/student/studia-i-ksztalcenie/dokumenty-do-pobrania).
  • Wypełnione ręcznie i podpisane Oświadczenie o monitorowaniu losu absolwenta (dostępny na stronie AWF – https://www.awf.edu.pl/student/studia-i-ksztalcenie/dokumenty-do-pobrania).
  • Wydrukowane Oświadczenie Autora Pracy , wypełnić ręcznie, podpisać, uzyskać podpis promotora i po zeskanowaniu włączyć do pracy na jej drugiej stronie (zamiast dotychczasowych oświadczeń).
  • Konieczna jest też wcześniejsza obecność w dziekanacie w celu dopełnienia formalności (zdjęcia, formularze, ew. zaległości itp).

Po sprawdzeniu pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym przez promotora i uzyskaniu pozytywnego wyniku potwierdzonego raportem, promotor dopuszcza pracę do egzaminu dyplomowego.

Paweł Targosiński

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych

Wydziału Rehabilitacji