Regulaminy

Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii

Ustawa  z dnia 25.09.2015 o zawodzie fizjoterapeuty

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.02.2017 w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów

Program specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia. Program podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa