Studenckie Koła Naukowe

Szanowni Studenci,

Tradycyjnie chcielibyśmy Was zachęcić do aktywnego uczestnictwa w działalności Studenckich Kół Naukowych.

Uważamy, że taka działalność może istotnie wpłynąć na Wasz dalszy rozwój oraz karierę zawodową, w tym naukową. Jednocześnie Wasza aktywność poprawia jakość kształcenia oraz poziom naukowy Wydziału Rehabilitacji.

Poniżej przekazujemy Wam do wiadomości spis wszystkich kół naukowych, które deklarują aktywność w roku akademickim 2017/2018 (wkrótce zostaną uzupełnione dane dotyczące osoby przewodniczącego/ej oraz adresu mailowego SKN). W naszym imieniu oraz opiekunów, a także przewodniczących kół zapraszamy do zgłaszania się i przesyłania własnych inicjatyw.

W czerwcu 2018 r. nasz Wydział jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, liczymy na zaangażowanie członków SKN-ów  w działania organizacyjne, a przede wszystkim na czynny udział w konferencji.

Z pozdrowieniami

Dziekan WR Bartosz Molik i Prodziekan ds. nauki Izabela Rutkowska

SKN - Transplantologii przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego

opiekun: dr n. o zdrowiu Elżbieta Antos

przewodniczący: Paweł Maraszek

e-mail:  ela.antos@op.plpawel131997@gmail.com

SKN – Biomechaniki (Katedra Nauk Przyrodniczych)

opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wit

przewodnicząca: -

e-mail: -

SKN przy Katedrze Nauczania Ruchu

opiekun: dr Jolanta Marszałek; mgr Agnieszka Nowak

przewodniczący: Radosław Kokoszka i Miłosława Dziugieł

e-mail: radek.kokoszka@gmail.com

e-mail: skn.son.awf@gmail.com

FunPage Facebook

SKN - SPINE (Katedra Rehabilitacji)

opiekun: dr Krzysztof Graff

przewodniczący: -

e-mail: graffk@wp.pl

SKN – Rehabilitacji Ortopedycznej (Katedra Fizjoterapii)

opiekun: dr hab. Aleksandra Truszczyńska

przewodniczący: -

e-mail: -

SKN - Wczesnej Rehabilitacji Pediatrycznej (Katedra Fizjoterapii; Katedra Rehabilitacji)

opiekun: mgr Katarzyna Guzek, dr Jolanta Stępowska

przewodniczący:-

e-mail: guzekkasia@gmail.com, jolantastepowska@poczta.vir.pl

SKN Świadomość Ciała (Katedra Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i Rehabilitacji)

opiekun: dr Alicja Długołęcka

e-mail: doalicji@poczta.onet.pl

od II semestru

SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego

opiekun: dr n. med Małgorzata Wojciechowska

przewodniczący: Klaudia Antoszewska

e-mail: sknzpklinicznego@gmail.com

SKN Metod Specjalnych Fizjoterapii (Katedra Fizjoterapii)

opiekun: doc. dr Paweł Targosiński, mgr Jacek Mańka

przewodniczący: -

e-mail: jacek.manka@ortopedika.pl 

SKN Komunikacja Kliniczna

opiekun: dr Agnieszka Wójcik

przewodniczący: -

e-mail: -

SKN Terapia Zajęciowa

opiekun: Anna Dąbrowska-Zimakowska

przewodniczący: Jakub Bugalski,

e-mail: skntzawf@gamil.com