Studenckie Koła Naukowe

Szanowni Studenci,

Tradycyjnie chcielibyśmy Was zachęcić do aktywnego uczestnictwa w działalności Studenckich Kół Naukowych.

Uważamy, że taka działalność może istotnie wpłynąć na Wasz dalszy rozwój oraz karierę zawodową, w tym naukową. Jednocześnie Wasza aktywność poprawia jakość kształcenia oraz poziom naukowy Wydziału Rehabilitacji.

Poniżej przekazujemy Wam do wiadomości spis wszystkich kół naukowych, które deklarują aktywność w roku akademickim 2016/2017. W imieniu swoim, opiekunów oraz przewodniczących kół zapraszamy do zgłaszania się i przesyłania własnych inicjatyw.

Izabela Rutkowska i Bartosz Molik


SKN - Transplantologii przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego

opiekun: dr n. o zdrowiu Elżbieta Antos

przewodniczący: Paweł Maraszek (student II roku Pielęgniarstwa, Wydz. Rehabilitacji)

e-mail: pawel131997@gmail.com


SKN – Biomechaniki (Katedra Nauk Przyrodniczych)

opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wit

przewodnicząca: vacat

e-mail:


SKN przy Katedrze Nauczania Ruchu

opiekun: dr Jolanta Marszałek

przewodnicząca: vacat

e-mail: skn.son.awf@gmail.com

FunPage Facebook


SKN - SPINE (Katedra Rehabilitacji)

opiekun: dr Krzysztof Graff

przewodniczący: Klaudia Dębiec

e-mail: graffk@wp.pl


SKN – Rehabilitacji Ortopedycznej (Katedra Fizjoterapii)

opiekun: dr Aleksandra Truszczyńska

przewodniczący: vacat

e-mail:


SKN - Wczesnej Rehabilitacji Pediatrycznej (Katedra Fizjoterapii; Katedra Rehabilitacji)

opiekun: mgr Katarzyna Guzek, dr Jolanta Stępowska

przewodniczący: Łucja Mazurkiewicz

e-mail: guzekkasia@gmail.com; jolantastepowska@poczta.vir.pl


SKN przy Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa

opiekun: dr n. med Ewa Kądalska

przewodniczący: vacat

e-mail: ekadalska@wp.pl


SKN Świadomość Ciała (Katedra Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i Rehabilitacji)

opiekun: dr Alicja Długołęcka

e-mail: doalicji@poczta.onet.pl

od II semestru


SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego

opiekun: dr n. med Małgorzata Wojciechowska (opieka merytoryczna), mgr Emilia Wawszczak

przewodniczący: vacat

e-mail: emilia.wawszczak@awf.edu.pl


SKN Metod Specjalnych Fizjoterapii (Katedra Fizjoterapii)

opiekun: doc. dr Paweł Targosiński, mgr Jacek Mańka

przewodniczący: vacat

e-mail: jacek.manka@ortopedika.pl


 SKN Komunikacja Kliniczna (Katedra Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i Rehabilitacji)

opiekun: dr Anna Dąbrowska-Zimakowska, dr Agnieszka Wójcik

przewodniczący: vacat

e-mail: annazimakowska@gmail.com


SKN "Levator ani" (Katedra Rehabilitacji)

opiekun: dr Aneta Dąbek

przewodniczący: Anna Gumińska

e-mail: anna.guminska07@gmail.com


SKN przy Zakładzie Fizjologii (Katedra Nauk Przyrodniczych)

opiekun: mgr Jakub Gąsior

przewodnicząca: Maria Rząca

e-mail: