Studenckie Koła Naukowe

Szanowni Studenci,

Tradycyjnie chcielibyśmy Was zachęcić do aktywnego uczestnictwa w działalności Studenckich Kół Naukowych.

Uważamy, że taka działalność może istotnie wpłynąć na Wasz dalszy rozwój oraz karierę zawodową, w tym naukową. Jednocześnie Wasza aktywność poprawia jakość kształcenia oraz poziom naukowy Wydziału Rehabilitacji.

Poniżej przekazujemy Wam do wiadomości spis wszystkich kół naukowych, które deklarują aktywność w roku akademickim 2018/2019 (wkrótce, tzn. po pierwszych spotkaniach zostaną uzupełnione dane dotyczące osoby przewodniczącego/ej oraz adresu mailowego SKN, tam gdzie jeszcze ich brakuje). W imieniu własnym oraz opiekunów, a także przewodniczących kół zapraszamy do zgłaszania się i przesyłania inicjatyw.

Przypomnę jeszcze, że w 2019 r. będą miały miejsce obchody 35-lecia Wydziału, w skład których wejdą m.in. organizowane i współorganizowane przez nas konferencje, a tam niezbędny jest udział wolontariuszy, często są nimi członkowie poszczególnych Kół. Ponadto jak co roku członkowie naszych SKN-ów biorą czynny udział w konferencjach przeznaczonych dla studentów i doktorantów, nie rzadko odnosząc sukcesy w postaci nagród i wyróżnień. Również bieżącym roku akademickim liczymy na zaangażowanie członków SKN-ów zarówno w działania organizacyjne, czynny udział w konferencjach, ale także na inicjatywy, które można realizować w ramach działalności SKN i całego Wydziału.

Z pozdrowieniami

Dziekan WR Bartosz Molik i prodziekan ds. nauki Izabela Rutkowska

SKN - Transplantologii przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego

opiekun: dr n. o zdrowiu Elżbieta Antos

przewodniczący: Paweł Maraszek

e-mail: ela.antos@op.plpawel131997@gmail.com

SKN – Biomechaniki (Katedra Nauk Przyrodniczych)

opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wit

przewodnicząca: Magdalena Konach

e-mail: magdak94@gmail.com

SKN przy Katedrze Nauczania Ruchu

opiekun: dr Jolanta Marszałek; mgr Agnieszka Nowak

przewodniczący: -

e-mail: skn.son.awf@gmail.com

FunPage Facebook

SKN - SPINE (Katedra Rehabilitacji)

opiekun: dr Krzysztof Graff

przewodniczący: Natalia Kuprowska

e-mail: graffk@wp.pl

SKN - Rehabilitacji Ortopedycznej (Katedra Fizjoterapii)

opiekun: dr hab. Aleksandra Truszczyńska

przewodniczący: Dominika Gruszczyńska

e-mail: dm.gruszczynska@gmail.com

SKN - Wczesnej Rehabilitacji Pediatrycznej (Katedra Fizjoterapii; Katedra Rehabilitacji)

opiekun: mgr Katarzyna Guzek, dr Jolanta Stępowska

przewodniczący:-

e-mail: guzekkasia@gmail.com, jolantastepowska@poczta.vir.pl

SKN Terapia Zajęciowa

opiekun: Anna Dąbrowska-Zimakowska

przewodniczący: Jakub Bugalski,

e-mail: skntzawf@gmail.com

SKN przy Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa

opiekun: dr Ewa Kądalska

przewodniczący: -

e-mail: -

SKN Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego

opiekun: dr n. med. Małgorzata Wojciechowska

przewodniczący: Klaudia Antoszewska

e-mail: sknzpklinicznego@gmail.com

SKN Komunikacja Kliniczna

opiekun: dr Agnieszka Wójcik

przewodniczący: Jan Hamerszmit

e-mail: jjhamerszmit@gmail.com

SKN "Levator ani" (Katedra Rehabilitacji) od semestru letniego

opiekun: dr Aneta Dąbek

przewodniczący: -

e-mail: -