Postępowanie habilitacyjne

dr Anna Cabak

Wniosek o przeprowadzenie przewodu

Autoreferat

dr Katarzyna Kaczmarczyk

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego

Autoreferat

Harmonogram przebiegu postępowania

Skład Komisji habilitacyjnej

Przewodniczącydr hab. Wiesław Chwała - AWF Kraków
Sekretarzdr hab. Natalia Morgulec-Adamowicz - AWF Warszawa
Recenzentdr hab. Adam Siemieński - AWF Wrocław
Recenzentdr hab. Rafał Gnat - AWF Katowice
Recenzentprof. dr hab. Lechosław Dworak - AWF Poznań
Członekprof. dr hab. Urszula Sławińska - Instytut Biologii Doświadczalnej PAN Warszawa
Członekprof. dr hab. Andrzej Kosmol - AWF warszawa

Uchwała Rady Wydziału Rehabilitacji

dr Michalina Błażkiewicz

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat

Harmonogram przebiegu postępowania

Skład komisji habilitacyjnej

Przewodniczącyprof. dr hab. Anna Jaskólska - AWF Wrocław
Sekretarzdr hab. Natalia Morgulec-Adamowicz - AWF Warszawa
Recenzentprof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa - UM Łódź
Recenzentprof. dr hab. Janusz Błaszczyk - AWF Katowice
Recenzentdr hab. n.med. Małgorzata Syczewska - Instytut CZD Warszawa
Członekdr hab. Małgorzata Ogurkowska - AWF Poznań
Członekdr hab. Bartosz Molik - AWF Warszawa

Uchwała Rady Wydziału Rehabilitacji