Studenci

DZIEŃ ADAPTACYJNY DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU REHABILITACJI
21.09.2018

Zapraszamy studentów I roku na spotkanie z władzami Wydziału Rehabilitacji w ramach dnia adaptacyjnego do Hali Gier w dniu 21.09.2018 (piątek)

W spotkaniu uczestniczy:
- I rok jednolite 5-lenie studia magisterskie kierunek Fizjoterapia
- I rok II stopień, kierunek Fizjoterapia
- I rok I i II stopień, kierunek Pielęgniarstwo
- I rok I stopień Terapia Zajęciowa

wg harmonogramu:

- 8.00 - 9.00 - spotkanie z władzami Wydziału Rehabilitacji (Hala Gier)

- 9.00 - 12.00 - obowiązkowe szkolenie BHP

-12.10 - obowiązkowe sprawy administracyjne - kierunek Fizjoterapia sala 59 (budynek W.R.); kierunek Pielęgniarstwo oraz Terapia Zajęciowa sala 58 (budynek W.R.)

Uwaga
Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.
W przypadku nieuczestniczenia w obowiązkowym szkoleniu BHP w wyznaczonym terminie, opłata za dodatkowe szkolenia BHP przeprowadzone przez AWF Warszawa dla studenta i doktoranta wynosi 50,00 zł (Zarządzenie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat)

Dziekan i Prodziekani Wydziału Rehabilitacji