Studenci

DZIEŃ ADAPTACYJNY DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU REHABILITACJI

20.09.2019 r.

Zapraszamy studentów I roku:

 • jednolitych 5-letnich studiów magisterskich,
 • studiów II stopnia kierunku Fizjoterapia,
 • studiów I i II stopnia kierunku Pielęgniarstwo,
 • studiów I stopnia Terapia Zajęciowa

na spotkanie z władzami Wydziału Rehabilitacji w ramach dnia adaptacyjnego

Spotkanie odbędzie się 20.09.2019 roku, o godzinie 8.30 wg poniższego harmonogramu:

Miejsce spotkania - Hala Gier AWF

8.30 - 09.00 – spotkanie z władzami Wydziału Rehabilitacji

09.00 - 10.00 – spotkanie/szkolenie z Uczelnianym Samorządem Studentów

w spotkaniach uczestniczy:

 • I rok jednolite 5-lenie studia magisterskie kierunek Fizjoterapia
 • I rok II stopień, kierunek Fizjoterapia
 • I rok I stopień Terapia Zajęciowa
 • I rok I i II stopień, kierunek Pielęgniarstwo

10.15 - obowiązkowe sprawy administracyjne:

 • kierunek Fizjoterapia – studia 5-letnie mgr – sw. 4 (budynek W.R.)
 • kierunek Fizjoterapia – studia II0 (mgr) – ss. 59 (budynek W.R.)
 • kierunek Terapia Zajęciowa – studia I0 – ss. 59 (budynek W.R.)
 • kierunek Pielęgniarstwo – studia I0 i II0 – ss. 58 (budynek W.R.)

Uwaga

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

Dziekan i Prodziekani Wydziału Rehabilitacji