Studenci

DZIEŃ ADAPTACYJNY DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU REHABILITACJI

22.09.2017

Zapraszamy studentów:

I roku: jednolitych 5-letnich studiów magisterskich i studiów II stopnia kierunku Fizjoterapia;

studiów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo;

studiów I stopnia Terapia Zajęciowa

na spotkanie z władzami Wydziału Rehabilitacji w ramach dnia adaptacyjnego

Spotkanie odbędzie się 22.09.2017 roku, wg poniższego harmonogramu

  • 8.30 - obowiązkowe sprawy administracyjne

kierunek Fizjoterapia sala 59 (budynek W.R.)*;

kierunek Pielęgniarstwo oraz Terapia Zajęciowa sala 58 (budynek W.R.)*

Sala Wykładowa „F” (dawna stołówka)**

I rok jednolite 5-lenie studia magisterskie kierunek Fizjoterapia; I rok I stopień Terapia Zajęciowa:

  • 9.30 - 11.00 - spotkanie z władzami Wydziału Rehabilitacji
  • 11.15 - 13.00 - obowiązkowe szkolenie BHP

Sala Wykładowa nr 4 im. prof. Seyfrieda (budynek W.R.)*

I rok II stopień, kierunek Fizjoterapia: I rok I stopień, kierunek Pielęgniarstwo:

  • 9.15 - 11.00 - obowiązkowe szkolenie BHP
  • 11.15 - 12.45 - spotkanie z władzami Wydziału Rehabilitacji

Uwaga

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa

W przypadku nieuczestniczenia w obowiązkowym szkoleniu BHP w wyznaczonym terminie, opłata za dodatkowe szkolenia BHP przeprowadzone przez AWF Warszawa dla studenta i doktoranta wynosi 50,00 zł (Zarządzenie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat)

Dziekan i Prodziekani Wydziału Rehabilitacji

*budynek Wydziału Rehabilitacji, pozycja 11 na planie Uczelni - patrz strona internetowa AWF (zakładka: Uczelnia/O AWF Warszawa/Plan Uczelni)

** budynek „dawnej stołówki” pozycja 4 na planie Uczelni - patrz strona internetowa AWF (zakładka: Uczelnia/O AWF Warszawa/Plan Uczelni)