Uchwały Rady Wydziału

Rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 36 z dnia 9.07.2019 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 35 z dnia 9.07.2019 w sprawie uchylenia Uchwały nr 25 z dnia 9.04.2019 Rady Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie dotyczącej wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 34 z dnia 9.07.2019 w sprawie zmian w Uchwale nr 10 z dnia 11.12.2018 dotyczącej zatwierdzenia projektu efektów kształcenia i planu stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 34 z dnia 9.07.2019 - nowy projekt - Efekty uczenia się - II stopień kierunek Terapia Zajęciowa w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia PRK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 34 z dnia 9.07.2019 - nowy projekt - Program studiów – kierunek terapia zajęciowa II stopień

Uchwała nr 33 z dnia 11.06.2019 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 32 z dnia 11.06.2019 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 31 z dnia 11.06.2019 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 30 z dnia 14.05.2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka pierwszej Rady Uczelni pochodzącego ze wspólnoty Uczelni

Uchwała nr 29 z dnia 9.04.2019 w sprawie limitu przyjęć na studia na poszczególnych kierunkach w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 28 z dnia 9.04.2019 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28 z dnia 9.04.2019 - Lista kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 27 z dnia 9.04.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 26 z dnia 9.04.2019 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 z dnia 9.04.2019 - Lista kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 25 z dnia 9.04.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 24 z dnia 9.04.2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 23 z dnia 9.04.2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 22 z dnia 9.04.2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 21 z dnia 2.04.2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 20 z dnia 2.04.2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 19 z dnia 12.03.2019 w sprawie dostosowania efektów uczenia się na kierunkach studiów: fizjoterapia, terapia zajęciowa i pielęgniarstwo do obowiązującej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19 z dnia 12.03.2019 - Efekty uczenia się dla 5-letnich jednolitych studiów mgr kierunek Fizjoterapia

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 19 z dnia 12.03.2019 - Efekty uczenia się 2-letnie studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 19 z dnia 12.03.2019 - Efekty uczenia się, studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 19 z dnia 12.03.2019 - Efekty uczenia się, studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 19 z dnia 12.03.2019 - Efekty uczenia się stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa

Uchwała nr 18 z dnia 12.03.2019 w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 17 z dnia 12.03.2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 16 z dnia 26.02.2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 15 z dnia 26.02.2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 14 z dnia 12.02.2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 13 z dnia 15.01.2019 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 12 z dnia 15.01.2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 11 z dnia 15.01.2019 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia , na podstawie § 71 ust.1 pkt.9 Statutu AWF Warszawa, mandatów członka Rady Wydziału Rehabilitacji - studentów, w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

Uchwała nr 10 z dnia 11.12.2018 w sprawie zatwierdzenia projektu efektów kształcenia i planu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10  z dnia 11.12.2018 - Efekty uczenia się II stopień kierunek Terapia Zajęciowa w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia PRK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10  z dnia 11.12.2018 - Program 2-letnich studiów stacjonarnych drugiego stopnia - kierunek Terapia Zajęciowa

Uchwała nr 9 z dnia 11.12.2018 w sprawie utworzenia II stopnia studiów (w formie studiów stacjonarnych) na kierunku Terapia Zajęciowa prowadzonych w Wydziale Rehabilitacji

Uchwała nr 8 z dnia 11.12.2018 w sprawie dostosowania efektów uczenia się na studiach podyplomowych Relaksacja i Joga do Polskiej Ramy Kwalifikacji

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8 z dnia 11.12.2018 - Tabela porównania efektów uczenia się dla studiów podyplomowych z efektami uczenia się PRK

Uchwała nr 7 z dnia 11.12.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Uchwała nr 6 z dnia 11.12.2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 5 z dnia 11.12.2018 w sprawie nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 4 z dnia 11.12.2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 3 z dnia 13.11.2018 w sprawie powołania Komisji Ekspertów w celu opracowania propozycji przypisania poziomu PRK dla kwalifikacji cząstkowych uzyskanych po ukończeniu studiów podyplomowych Relaksacja i Joga

Uchwała nr 2 z dnia 13.11.2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 1 z dnia 16.10.2018 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej

Rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 21 z dnia 17.09.2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 20 z dnia 17.09.2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 19 z dnia 23.07.2018 w sprawie Regulaminu postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19 z dn. 23.07.2018 - Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Uchwała nr 18 z dnia 23.07.2018 w sprawie strategii naukowej Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Uchwała nr 17 z dn. 12.06.2018 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17 z dn. 12.06.2018 - Lista kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 16  z dn. 12.06.2018 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 15 z dn. 12.06.2018 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 14 z dn. 12.06.2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 13 z dn. 15.05.2018 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 12 z dnia 15.05.2018 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 11 z dn. 15.05.2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 10 z dn. 15.05.2018 w sprawie limitu przyjęć na studia na poszczególnych kierunkach w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9 z dn. 10.04.2018 - Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Uchwała nr 9 z dn.10.04.2018 w sprawie regulaminu postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Uchwała nr 8 z dn. 10.04.2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 7 z dn. 10.04.2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 6 z dn. 13.03.2018 w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 5 z dn. 13.03.2018 w sprawie nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 4 z dn. 13.03.2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 3 z dn. 13.02.2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej  i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 2 z dn. 13.02.2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 1 z dn. 9.01.2018 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 37 z dn. 12.12.2017 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia, na podstawie § 71 ust.1 pkt 9 Statutu AWF Warszawa, mandatów członka Rady Wydziału Rehabilitacji - studentów w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

Uchwała nr 36 z dn. 12.12.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Uchwała nr 35 z dn. 12.12.2017 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej doktor Katarzynie Kaczmarczyk

Uchwała nr 34 z dn. 7.11.2017 w sprawie dostosowania efektów kształcenia na kierunku terapia zajęciowa do wymogów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Uchwała nr 33 z dn. 10.10.2017 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 32 z dn. 10.10.2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 31 z dn. 10.10.2017 w sprawie przyjęcia publicznej obrony

Rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 30 z dn. 12.09.2017 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 29 z dn. 12.09.2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 28 z dn. 12.09.2017 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 27 z dn. 4.07.2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 26 z dn. 4.07.2017 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 25 z dn. 4.07.2017 w sprawie utworzenia studiów jednolitych 5-letnich magisterskich na kierunku Fizjoterapia

Uchwała nr 24 z dn. 4.07.2017 w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w Wydziale Rehabilitacji

Uchwała nr 23 z dn. 4.07.2017 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 22 z dn. 4.07.2017 w sprawie utworzenia II stopnia studiów (w formie studiów stacjonarnych) na kierunku Pielęgniarstwo, prowadzonych w Wydziale Rehabilitacji

Uchwała nr 21 z dn. 13.06.2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20 z dn. 13.06.2017 - Plan jednolitych studiów magisterskich - kierunek Fizjoterapia

Uchwała nr 20 z dn. 13.06.2017 w sprawie zatwierdzenia planu stacjonarnych jednolitych 5-letnich studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 19 z dn. 13.06.2017 - Plan 2-letnich studiów II stopnia (magisterskich) dla cyklu kształcenia 2018/2019 kierunek Pielęgniarstwo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19 z dn. 13.06.2017 - Efekty kształcenia dla kierunku i ich odniesienie do charakterystyk I i II stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji - Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia

Uchwała nr 19 z dn. 13.06.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu efektów kształcenia i planu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Załacznik nr 1 do Uchwały nr 18 z dn. 9.05.2017 - Plan 3-letnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku terapia zajęciowa

Uchwała nr 18 z dn. 9.05.2017 w sprawie zatwierdzenia planu 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku terapia zajęciowa

Uchwała nr 17 z dn. 9.05.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 16 z dn. 9.05.2017 w sprawie poparcia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15 z dn. 4.04.2017 - Plan studiów doktoranckich (III stopnia) Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa (cykl studiów 2017-2021)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15 z dn. 4.04.2017 - Efekty kształcenia dla studiów III stopnia na kierunku fizjoterapia Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa

Uchwała nr 15 z dn. 4.04.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu efektów kształcenia i planu studiów stacjonarnych IIIo

Załącznik  nr 1 do Uchwały nr 14 z dn. 4.04.2017 - Wykaz efektów kształcenia po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

Uchwała nr 14 z dn. 4.04.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu efektów kształcenia stacjonarnych jednolitych 5-letnich studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

Uchwała nr 13 z dn. 4.04.2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 12 z dn. 4.04.2017 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 11 z dn. 14.03.2017 w sprawie limitu przyjęć na studia na poszczególnych kierunkach w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 10 z dn.14.03.2017 w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 9 z dn. 14.03.2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 8 z dn. 7.02.2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 7 z dn. 7.02.2017 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 6 z dn. 7.02.2017 w sprawie: podnoszenia efektywności naukowej pracowników Wydziału Rehabilitacji

Uchwała nr 5  z dn. 7.02.2017 w sprawie:powołania recenzentów w przewodzie doktorskim

Załacznik nr 1 do Uchwały nr 4 z dn. 10.01.2017 - Regulamin postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w zakresie nauk o kulturze fizycznej obowiązujący w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Uchwała Nr 4 z dn. 10.01.2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w zakresie nauk o kulturze fizycznej w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 3 z dn.10.01.2017 - Regulamin postępowania w przewodach habilitacyjnych w zakresie nauk o kulturze fizycznej obowiązujący w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Uchwała nr 3 z dn. 10.01.2017 w sprawie: zatwierdzenie regulaminu postępowania w przewodach habilitacyjnych w zakresie nauk o kulturze fizycznej w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Uchwała nr 2 z dn. 10.01.2017 w sprawie: powołania recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 1 z dn. 10.01.2017 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 31 z dn. 13.12.2016 w sprawie: uzupełnienia efektów kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

Uchwała nr 30 z dn. 8.11.2016  w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Uchwała nr 29 z dn. 8.11.2016  w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 28 z dn. 8.11.2016  w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 27 z dn. 11.10.2016  w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 26 z dn. 11.10.2016  w sprawie: powołania recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 25 z dn. 11.10.2016  w sprawie: wyboru przedstawiciela Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa do składu Odwoławczej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

Uchwała nr 24 z dn. 11.10.2016  w sprawie:wyboru przedstawiciela Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa do składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Rok akademicki 2015/2016

Uchwała nr 15 z dn. 6.11.2015 - w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 16 z dn. 10.11.2015 - w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16 - Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2014/201

Uchwała nr 17 z dn. 10.11.2015 - w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 18 z dn. 10.11.2015 - w sprawie: powołania recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 19 z dn. 8.12.2015 - w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 20 z dn. 8.12.2015 - w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 21 z dn. 8.12.2015 - w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 22 z dn. 8.12.2015 - w sprawie: regulaminu postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22 - Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Uchwała nr 23 z dn. 8.12.2015  - w sprawie: zatwierdzenia wzoru ankiety i procedury ankietyzacji zajęć dydaktycznych w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Załącznik nr 1

Uchwała nr 1 z dn. 12.01.2016 - w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 2 z dn. 12.01.2016 - w sprawie: powołania recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 3 z dn. 12.01.2016 -  w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 4 z dn. 12.01.2016 - w sprawie: w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 5 z dn. 9.02.2016 -  w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 6 z dn. 9.02.2016 -  w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 7 z dn. 8.03.2016 - w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 8 z dn. 8.03.2016 - limitu przyjęć na studia na poszczególnych kierunkach w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 9 z dn. 8.03.2016 - w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 10 z dn. 8.03.2016 - w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie Wydziałowi Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 11 z dn. 12.04.2016 - w sprawie: zgłoszenia kandydata Wydziału rehabilitacji do Odwoławczej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

Uchwała nr 12 z dn. 12.04.2016 - w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Uchwała nr 13 z dn. 12.04.2016 - w sprawie: uzupełnienia o przedmioty do wyboru planu studiów I i II stopnia na kierunku fizjoterapia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13 - Fizjoterapia I stopnia (Licencjat) - Plan studiów od r.a. 2016-2017

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 13 - Fizjoterapia II stopnia (mgr) - Plan studiów od r.a. 2016-2017

Uchwała nr 14 z dn. 12.04.2016 - w sprawie: powołania Rady Interesariuszy Zewnętrznych na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa

Uchwała nr 15 z dn. 12.04.2016 - w sprawie: zgłoszenia kandydata Wydziału Rehabilitacji do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów

Uchwała nr 16 z dn. 12.04.2016 - w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 17 z dn. 12.04.2016 - w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 18 z dn. 12.04.2016 - w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 19 z dn. 10.05.2016 - w sprawie: powołania recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 20 z dn. 14.06.2016 - w sprawie: przypisania efektów kształcenia dla kierunku Fizjoterapia I i II stopnia w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa do obszaru, dziedziny i dyscypliny naukowej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20 - Efekty kształcenia dla kierunku Fizjoterapia studia I stopnia

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20 - Efekty kształcenia dla kierunku Fizjoterapia studia II stopnia

Uchwała nr 21 z dn. 12.07.2016 - w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 22 z dn. 13.09.2016  - w sprawie: zaopiniowania wniosku w sprawie nowej struktury organizacyjnej Wydziału Rehabilitacji z początkiem roku akademickiego 2016/2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22 - Struktura Wydziału Rehabilitacji

Uchwała nr 23 z dn. 13.09.2016 - w sprawie: powołania recenzentów w przewodzie doktorskim

Rok akademicki 2014/2015

Uchwała Nr 12 z dn. 18.11.2014 - w sprawie regulaminu postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Uchwała Nr 13 z dn. 18.11.2014 - w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Jakości i Kształcenia w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13 - Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2013/2014

Uchwała Nr 14 z dn. 9.12.2014  - w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała Nr 15 z dn. 9.12.2014 -  w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała Nr 16 z dn. 9.12.2014 -  w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała Nr 1 z dn. 13.01.2015 - w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora

Uchwała Nr 2 z dn. 13.01.2015 - w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała Nr 3 z dn. 13.01.2015 - w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała Nr 4 z dn. 10.03.2015 -  w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała Nr 5 z dn. 10.03.2015 - w sprawie limitu przyjęć na studia na poszczególnych kierunkach w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Uchwała Nr 6 z dn. 10.03.2015 - w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017

Uchwała Nr 7 z dn. 14.04.2015 - w sprawie: powołania recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 8 z dn. 14.04.2015 - w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 9 z dn. 14.04.2015 - w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

Uchwała nr 10 z dn. 16.06.2015 - w sprawie: powołania recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 11 z dn. 14.07.2015 - w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora

Uchwała nr 12 z dn. 14.07.2015 - w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora

Uchwała nr 13 z dn. 14.07.2015 - w sprawie: powołania recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 14 z dn. 15.09.2015 - w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony