Wydziałowy System Zapewnienia Jakości i Kształcenia

Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2017/2018

Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2016/2017

Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2015/2016

Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2014/2015

Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2013/2014

Regulamin WKJK

Pismo Okólne nr 1 z dnia 15.01.2019 w sprawie zatwierdzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Rehabilitacji

Załącznik Nr 1 do Pisma Okólnego nr 1 z dnia 15.01.2019 - Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Rehabilitacji

Pismo Okólne z dnia 11.10.2016 - w sprawie zatwierdzenia składu Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Rehabilitacji