Wydziałowy System Zapewnienia Jakości i Kształcenia

Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2013/2014

Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2014/2015

Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2015/2016

Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2016/2017

Regulamin WKJK

Pismo Okólne z dnia 11.10.2016 - w sprawie zatwierdzenia składu Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Rehabilitacji