Regulamin

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

- Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9   Rady Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa z dnia 10.04.2018

- Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa z dnia 8.12.2015