Kadrowe

Formularze związane z zatrudnieniem

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz
Kwestionariusz osobowy dla pracownika - pobierz
Zgoda na dodatkowe zatrudnienie - pobierz
Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej - pobierz
Oświadczenie dla dydaktyka niekaralność - pobierz
Oświadczenie dziecko do 4 lat - pobierz
Oświadczenie emerytura, renta - pobierz
Oświadczenie o głównym miejscu pracy - pobierz
Oświadczenie o podst. miejscu pracy - pobierz
Oświadczenie pracownika o korzystaniu z przywilejów Art.188 K.p. - pobierz
Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej - pobierz
Oświadczenie o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią - pobierz
Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, klauzula RODO - pobierz
Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych pracownika, klauzula RODO - pobierz
Formularz zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika, klauzula RODO - pobierz

Urlopy wypoczynkowe

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego - pobierz
Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego - pobierz
Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego z inicjatywy pracodawcy - pobierz
Wniosek o odwołanie terminu urlopu wypoczynkowego bez wyznaczania nowego terminu - pobierz
Wniosek o odwołanie terminu urlopu wypoczynkowego bez wyznaczania nowego terminu z inicjatywy pracodawcy - pobierz

Urlopy związane z rodzicielstwem

Podanie o zgodę na rezygnację z urlopu rodzicielskiego - pobierz
Wniosek o urlop macierzyński ojca po rezygnacji przez matkę - pobierz
Wniosek o urlop macierzyński przed porodem - pobierz
Wniosek o urlop macierzyński zgłoszenie dziecka - pobierz
Wniosek o urlop rodzicielski w całości lub części - pobierz
Wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze po macierzyńskim - pobierz
Wniosek o urlop ojcowski - pobierz
Wniosek o urlop rodzicielski ojca po rezygnacji przez matkę - pobierz
Wniosek o urlop wychowawczy - pobierz
Wniosek w sprawie rezygnacji z macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni - pobierz
Wniosek w sprawie rezygnacji z rodzicielskiego udzielonego w pełnym wymiarze - pobierz

Ewidencja czasu pracy

Karta ewidencji miesięcznej czasu pracy - pobierz
Karty ewidencji rocznej czasu pracy -  pobierz
Wniosek pracownika o wyrażenie zgody na wyjście prywatne - pobierz

Oświadczenia związane z Kodeksem Etyki Pracowników

Oświadczenie - Kodeks Etyki Pracowników - pobierz
Oświadczenie kierownika nr 1 - pobierz
Oświadczenie kierownika nr 2 - pobierz
Oświadczenie kierownika nr 3 - pobierz

Inne

Wniosek o udzielenie urlopu dla celów naukowych - pobierz
Informacja o zmianie adresu - pobierz

Pliki do pobrania