Egzaminy sprawnościowe

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kandydat, przystępuje do danego elementu postępowania kwalifikacyjnego w terminie wyznaczonym przez uczelnie zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Nie przystąpienie w wyznaczonym terminie kandydat zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Kandydaci, którzy złożyli podanie o przyjęcie jednocześnie na kierunki studiów: wychowanie fizyczne oraz sport, do wybranego egzaminu ze sprawności fizycznej przystępują tylko raz. W takim przypadku właściwa komisja egzaminacyjna przekazuje komisjom wydziałowym dwa protokoły egzaminacyjne z wynikami egzaminu i punktacją według obowiązujących zasad dla danego kierunku studiów. Zasada ta nie dotyczy egzaminu z pływania.

Egzamin składa się z pływania oraz dwóch niezależnych sprawdzianów, z następujących dyscyplin sportu: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe. Kandydat wybiera dwie z trzech przedstawionych dyscyplin sportu (egzamin ze sprawności fizycznej oceniany jest w skali 0-24 punktów za każdą dyscyplinę sportu).
Pływanie
Na ocenę sprawdzianu umiejętności pływania składają się: ocena za technikę przepłynięcia 50 m dwoma wybranymi stylami (po 25 m), z czterech następujących:

1. kraul na piersiach,

2. kraul na grzbiecie,

3. klasyczny (żabka),

4. delfin;

limit czasowy przeliczany na punkty, błędy techniczne w technice pływackiej wpływają na obniżenie wyniku sprawdzianu.

Gimnastyka
Przewroty
Z naskoku przewrót w przód do przysiadu podpartego, wyprost do postawy, przewrót w tył poprzez siad o nogach prostych do przysiadu podpartego, wyprost do postawy.
Przerzut bokiem
Z marszu lub z rozbiegu przerzut bokiem.
Opis techniki wykonania – Z postawy wznos nogi w przód i ramion w przód w górę. Krok w przód na ugiętą nogę. Z pochyleniem się w przód ze skrętem tułowia oprzeć kolejno ręce w jednej linii na podłożu z równoczesnym odbiciem się z jednej nogi i zamachem drugiej. Przejść przez stanie na rękach bokiem, nogi w szerokim rozkroku. Po przejściu przez stanie na rękach postawić kolejno stopy na podłożu na linii rąk z równoczesnym kolejnym odepchnięciem się rękoma od podłoża i wyprostować się do postawy w rozkroku. Za błędy techniczne wynik punktowy może zostać obniżony, w szczególności za:

1. oparcie rąk nie na linii nóg, przez co przerzut nie jest wykonany w jednej płaszczyźnie;

2. brak pełnego zamachu;

3. załamanie w stawach biodrowych lub wygięcie w staniu na rękach;

4. uginanie ramion;

5. uginanie nóg w stawach kolanowych;

6. łączenie nóg w staniu na rękach;

7. brak kolejnego postawienia rąk i nóg.

Wymyk
Kobiety: na poręczach asymetrycznych z postawy zwieszonej na niższej żerdzi, wymyk przodem do podporu przodem, a następnie odmyk w przód do przysiadu zwieszonego.
Mężczyźni: na drążku wysokim z doskoku zwis o ramionach prostych, siłą wymyk przodem do podporu przodem, odmyk do zwisu i zeskok.

Skoki
Kobiety: przeskok kuczny przez 5 części skrzyni ustawionej wszerz, z odbicia obunóż z odskoczni (odległość 1  m),  z  zaznaczeniem  zamachu.

Mężczyźni: przeskok kuczny przez 5 części skrzyni ustawionej wszerz, z odbicia obunóż z odskoczni (odległość 1  m),  z  zaznaczeniem  zamachu.


Lekkoatletyka
Egzamin składa się z trzech konkurencji: dla kobiet – bieg na 100 m, pchnięcie kulą (4 kg) i bieg na 800 m; dla mężczyzn – bieg na 100 m, pchnięcie kulą (6 kg) i bieg na 1500 m. Każdy wynik osiągnięty przez kandydata przeliczany jest na punkty, które sumuje się. Ostateczną wartość punktową stanowi średnia arytmetyczna zaokrąglona do pełnego  punktu na  korzyść  kandydata. Próby odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZLA dotyczącymi przeprowadzania  konkurencji  lekkoatletycznych.

Sportowe Gry Zespołowe
Kandydat wybiera jedną z czterech dyscyplin sportowych (piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna), w obrębie której wykonuje określone próby.

Piłka siatkowa
Wielokrotne odbicie piłki sposobem oburącz górnym i oburącz dolnym, na zmianę, na wysokość minimum 1 m. Próbę wykonuje się na ograniczonej powierzchni  koła  o  średnicy  3,60  m. Ocenie podlegają: technika odbić piłki, postawa siatkarska, umiejętność poruszania  się  oraz  liczba  odbić  piłki.

Piłka ręczna
W jak najkrótszym czasie pokonanie toru zawierającego elementy techniki gry, który wykonuje się w następującej kolejności: 4 podania i chwyty piłki odbitej od ściany z odległości 4 m, odłożenie piłki, start i poruszanie się ze zmianą kierunku, zwód pojedynczy w lewo, chwyt piłki z podłoża i podanie pół- górne bieżne, przyjęcie piłki w ruchu, kozłowanie oraz ponowne podanie piłki, chwyt piłki w ruchu zakończony rzutem (technika dowolna) w określone sektory bramki. Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów oraz czas wykonania próby.

Koszykówka
Egzamin polega na wykonaniu elementów techniki gry: kozłowanie ze zmianą kierunków; podanie i chwyt wykonane w ruchu; rzut do kosza po kozłowaniu (po otrzymaniu piłki od partnera przejście do kozłowania); rzut do kosza z miejsca lub z wyskoku (do wyboru) z odległości linii rzutów wolnych. Ocenie podlega technika wykonania wymienionych elementów.

Piłka nożna
Egzamin składa się z dwóch części:
– żonglerka piłki głową i  stopą w  czasie  30  s.
– pokonanie dystansu (toru) w jak najkrótszym czasie, zawierającego elementy techniki gry, które wykonuje się w następującej kolejności: slalom miedzy 5 chorągiewkami zakończony strzałem do bramki, po czym strzał z odległości 11 m (rzut karny). Następnie te same elementy techniczne wykonuje się rozpoczynając próbę z przeciwnej strony. Ocenie podlega liczba odbić piłki (żonglerka), technika oraz czas wykonania próby.

KIERUNEK SPORT

Kandydat, przystępuje do danego elementu postępowania kwalifikacyjnego w terminie wyznaczonym przez uczelnie zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Nie przystąpienie w wyznaczonym terminie kandydat zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Kandydaci, którzy złożyli podanie o przyjęcie jednocześnie na kierunki studiów: wychowanie fizyczne oraz sport, do wybranego egzaminu ze sprawności fizycznej przystępują tylko raz. W takim przypadku właściwa komisja egzaminacyjna przekazuje komisjom wydziałowym dwa protokoły egzaminacyjne z wynikami egzaminu i punktacją według obowiązujących zasad dla danego kierunku studiów. Zasada ta nie dotyczy egzaminu z pływania.

Egzamin składa się z pływania (0-24), oraz jedną dyscyplinę sportową do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (0-48).

Pływanie

Na ocenę sprawdzianu umiejętności pływania składają się przepłynięcie dystansu 50 metrów, wybranym przez kandydata stylem  na czas z czterech następujących: kraul na piersiach, kraul na grzbiecie, klasyczny (żabka), delfin.

Gimnastyka
Przewroty
Z naskoku przewrót w przód do przysiadu podpartego, wyprost do postawy, przewrót w tył poprzez siad o nogach prostych do przysiadu podpartego, wyprost do postawy.
Przerzut bokiem
Z marszu lub z rozbiegu przerzut bokiem.
Opis techniki wykonania – Z postawy wznos nogi w przód i ramion w przód w górę. Krok w przód na ugiętą nogę. Z pochyleniem się w przód ze skrętem tułowia oprzeć kolejno ręce w jednej linii na podłożu z równoczesnym odbiciem się z jednej nogi i zamachem drugiej. Przejść przez stanie na rękach bokiem, nogi w szerokim rozkroku. Po przejściu przez stanie na rękach postawić kolejno stopy na podłożu na linii rąk z równoczesnym kolejnym odepchnięciem się rękoma od podłoża i wyprostować się do postawy w rozkroku. Za błędy techniczne wynik punktowy może zostać obniżony, w szczególności za:

1. oparcie rąk nie na linii nóg, przez co przerzut nie jest wykonany w jednej płaszczyźnie;

2. brak pełnego zamachu;

3. załamanie w stawach biodrowych lub wygięcie w staniu na rękach;

4. uginanie ramion;

5. uginanie nóg w stawach kolanowych;

6. łączenie nóg w staniu na rękach;

7. brak kolejnego postawienia rąk i nóg.

Wymyk
Kobiety: na poręczach asymetrycznych z postawy zwieszonej na niższej żerdzi, wymyk przodem do podporu przodem, a następnie odmyk w przód do przysiadu zwieszonego.
Mężczyźni: na drążku wysokim z doskoku zwis o ramionach prostych, siłą wymyk przodem do podporu przodem, odmyk do zwisu i zeskok.

Skoki
Kobiety: przeskok kuczny przez 5 części skrzyni ustawionej wszerz, z odbicia obunóż z odskoczni (odległość 1  m),  z  zaznaczeniem  zamachu.

Mężczyźni: przeskok kuczny przez 5 części skrzyni ustawionej wszerz, z odbicia obunóż z odskoczni (odległość 1  m),  z  zaznaczeniem  zamachu.


Lekkoatletyka
Egzamin składa się z trzech konkurencji: dla kobiet – bieg na 100 m, pchnięcie kulą (4 kg) i bieg na 800 m; dla mężczyzn – bieg na 100 m, pchnięcie kulą (6 kg) i bieg na 1500 m. Każdy wynik osiągnięty przez kandydata przeliczany jest na punkty, które sumuje się. Ostateczną wartość punktową stanowi średnia arytmetyczna zaokrąglona do pełnego  punktu na  korzyść  kandydata. Próby odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZLA dotyczącymi przeprowadzania  konkurencji  lekkoatletycznych.

Sportowe Gry Zespołowe
Kandydat wybiera jedną z czterech dyscyplin sportowych (piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna), w obrębie której wykonuje określone próby.

Piłka siatkowa
Wielokrotne odbicie piłki sposobem oburącz górnym i oburącz dolnym, na zmianę, na wysokość minimum 1 m. Próbę wykonuje się na ograniczonej powierzchni  koła  o  średnicy  3,60  m. Ocenie podlegają: technika odbić piłki, postawa siatkarska, umiejętność poruszania  się  oraz  liczba  odbić  piłki.

Piłka ręczna
W jak najkrótszym czasie pokonanie toru zawierającego elementy techniki gry, który wykonuje się w następującej kolejności: 4 podania i chwyty piłki odbitej od ściany z odległości 4 m, odłożenie piłki, start i poruszanie się ze zmianą kierunku, zwód pojedynczy w lewo, chwyt piłki z podłoża i podanie pół- górne bieżne, przyjęcie piłki w ruchu, kozłowanie oraz ponowne podanie piłki, chwyt piłki w ruchu zakończony rzutem (technika dowolna) w określone sektory bramki. Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów oraz czas wykonania próby.

Koszykówka
Egzamin polega na wykonaniu elementów techniki gry: kozłowanie ze zmianą kierunków; podanie i chwyt wykonane w ruchu; rzut do kosza po kozłowaniu (po otrzymaniu piłki od partnera przejście do kozłowania); rzut do kosza z miejsca lub z wyskoku (do wyboru) z odległości linii rzutów wolnych. Ocenie podlega technika wykonania wymienionych elementów.

Piłka nożna
Egzamin składa się z dwóch części:
– żonglerka piłki głową i  stopą w  czasie  30  s.
– pokonanie dystansu (toru) w jak najkrótszym czasie, zawierającego elementy techniki gry, które wykonuje się w następującej kolejności: slalom miedzy 5 chorągiewkami zakończony strzałem do bramki, po czym strzał z odległości 11 m (rzut karny). Następnie te same elementy techniczne wykonuje się rozpoczynając próbę z przeciwnej strony. Ocenie podlega liczba odbić piłki (żonglerka), technika oraz czas wykonania próby.

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Kandydat, przystępuje do danego elementu postępowania kwalifikacyjnego w terminie wyznaczonym przez uczelnie zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Nie przystąpienie w wyznaczonym terminie kandydat zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje dwie próby sprawności fizycznej, które kandydat musi ukończyć:

Bieg na dystansie: kobiety – 800 metrów i mężczyźni 1.000 metrów (egzamin oceniany jest w skali od 0-20 punktów).

Przepłynięcie dystansu 50 metrów wybranym przez kandydata stylem. Prezentowany  przez kandydata  styl powinien  być  zgodny  z przepisami  Polskiego  Związku  Pływackiego.  Kryterium  oceny  stanowi czas wykonania próby (egzamin oceniany jest w skali od 0-20 punktów).

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Kandydat, przystępuje do danego elementu postępowania kwalifikacyjnego w terminie wyznaczonym przez uczelnie zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Nie przystąpienie w wyznaczonym terminie kandydat zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania rekrutacyjnego

Egzamin z pływania

Przepłynięcie dystansu 50 metrów wybranym przez kandydata stylem. Prezentowany  przez kandydata  styl powinien  być  zgodny  z przepisami  Polskiego  Związku  Pływackiego.  Kryterium  oceny stanowi czas wykonania próby (egzamin oceniany jest w skali od 0-24 punktów).