Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni p. Rafał Nalewajko

adres e-mail: iodo@awf.edu.pl

Formularze, klauzula RODO

- Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, klauzula RODO

- Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych pracownika, klauzula RODO

- Formularz zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika, klauzula RODO

W/w formularze do pobrania w zakładce dokumenty kadrowe, formularze związane z zatrudnieniem