Kontakt

Kierownik - Mirosław Mikicin dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie psychologia

e-mail: miroslaw.mikicin@awf.edu.pl
telefon: 22 834 04 31 wew. 463
Konsultacje: wtorek i czwartek, w godz. 10.00 - 11.30

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (psychologia, specjalizacja kliniczna) i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (wychowanie fizyczne). W 1989 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Psychologii Katedry Nauk Humanistycznych Wrocławskiej AWF. W ramach doskonalenia warsztatu psychologa-psychoterapeuty ukończył podyplomowe szkolenia w psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz w zakresie neuroterapii i hipnozy Ericksonowskiej. Od 2000 roku jest pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jako asystent w Zakładzie Psychologii Katedry Nauk Humanistycznych, w roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim a w 2019 roku Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Osiem lat wcześniej, w  roku 2011 zainicjował i zorganizował Międzywydziałowe Laboratorium Neuropsychofizjologii AWF w Warszawie. Uzyskując w MNiSW i NCN granty na realizację projektów badawczych, wyposażył Laboratorium w niezbędną aparaturę i urządzenia. Kierując nim, wspólnie z zespołami badawczymi prowadzi badania naukowe w zakresie neuropsychofizjologii w oparciu o elektroencefalografię i elektromiografię, trening neurofeedback-EEG oraz stymulację audio-wizualną i autogenną. Jego zainteresowania dotyczą związków pomiędzy procesami psychicznymi i fizycznymi zachodzącymi w mózgu, zwłaszcza autotelicznymi stanami umysłu i uwagą sportowców. Jest autorem i współautorem wielu prac badawczych, dotyczących psychologii sportu i neuropsychologii. Wykłada Psychologię Sportu w ramach kursów instruktorskich i Neuropsychologię na Podyplomowych Studiach Psychologii Sportu w Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Sportowo jest związany z Lekkoatletyką, trenuje biegi maratońskie, jest instruktorem w kilku dyscyplinach sportu, współpracuje ze sportowcami w charakterze psychologa sportu.

Konsultant naukowy - Marek Kowalczyk prof. dr hab. nauk medycznych

telefon: 22 834 04 31 wew. 483


Lekarz, specjalista neurolog, farmakolog i toksykolog.

Kierunki zainteresowań - neurofizjologia, neurofarmakologia i neurotoksykologia. Autor i współautor ponad 130 publikacji, 5 książek, 3 patentów wdrożonych. Promotor 10 przewodów doktorskich.