Rada Uczelni

Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 21 maja 2019 roku (US 45/2018/2019), powołał pierwszą Radę Uczelni w AWF Warszawa w następującym składzie:

członkowie spoza wspólnoty akademickiej AWF Warszawa:

  • dr n. med. Dorota Gałczyńska-Zych - przewodnicząca (US 54/2018/2019 z 18.06.2019)
  • dr Joanna Kozłowiec
  • mgr Adam Krzesiński

członkowie ze wspólnoty akademickiej AWF Warszawa:

  • dr hab. prof. AWF Natalia Morgulec-Adamowicz
  • dr hab. prof. AWF Jan Gajewski
  • mgr Aneta Łuć

Przewodnicząca samorządu studentów AWF Warszawa

  • Paulina Kaftanowicz