Dokumenty do pobrania

Wnioski dla studentów ubiegających się o pomoc materialną (w tym stypendium rektora dla najlepszych studentów) dostępne są na stronie: Pomoc materialna

Wnioski dla doktorantów ubiegających się o pomoc materialną (w tym stypendium dla najlepszych doktorantów) dostępne są na stronie: Pomoc materialna

Formularz informacyjny dla studentów dotyczący prac dyplomowych pobierz

Oświadczenie studenta - monitorowanie losów absolwentów pobierz

Oświadczenia autora pracy do pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej pobierz