Informacje dla kandydatów

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Warszawa jest uczelnią akademicką kształcącą nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów, specjalistów z zakresu turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii, pielęgniarstwa i kosmetologii. Akademia jest uczelnią przyjazną studentom, dysponującą nowoczesną bazą dydaktyczną, socjalną, laboratoryjną i sportową oraz wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną zapewniającą wysoki poziom kształcenia.
Akademia prowadzi kształcenie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:

trzyletnie studia I stopnia (licencjackie), jednolite studia (magisterskie), dwuletnie studia II stopnia (magisterskie),

czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie).

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz.10.00-14.00.

Punkt informacyjny dla kandydatów na studia znajduje się  w budynku głównym uczelni, pok. 64, (pozycja 1A na planie uczelni) tel. 22 834 76 67; kom. 795 130 212 lub rekrutacja@awf.edu.pl

9 kierunków studiów

1. wychowanie fizyczne,

2. sport,

3. turystyka i rekreacja,

4. fizjoterapia,

5. pielęgniarstwo,

6. terapia zajęciowa,

7. trener personalny*,

8. kosmetologia*,

9. wychowanie fizyczne w służbach mundurowych*.

* kierunek prowadzi Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w wielu różnych instytucjach; poczynając od szkół, klubów sportowych i biur podróży, przez ośrodki rehabilitacyjne, centra rekreacji i SPA, a na władzach samorządowych kończąc. Studia w Akademii Wychowania Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie to nauka pełna pasji i przygód!

Skierowanie do lekarza

Kandydatki i Kandydaci na studia do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie muszą przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez AWF.

Skierowanie do Lekarza Medycyny Pracy, znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata- WYBRANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA - WYDRUKI.

Wykaz przychodni lekarskich

Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1144) stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na wskazanym przez kandydata kierunku. Badanie wykonujemy w miejscu zamieszkania. Za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do AWF.

Badania wykonywane są codziennie we wszystkie dni robocze po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w  MWOMP :

Warszawa, Al. Wojska Polskiego 25, - rejestracja od 7.30  do 16.00 telefon 695 695 413

Płock, ul. Kolegialna 17, - rejestracja od 7.25  do 15.00 - telefon 601 202 129

Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5, -rejestracja od 8.00 do 15.00 telefon 601 202 244; 48 34019 52

Przedstawiamy wykaz ośrodków opieki zdrowotnej tylko dla województwa mazowieckiego.

Badania te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby jak i wydającej skierowanie szkoły.

Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań przez inne placówki. Koszty ponosi kandydat.

   

Telefoniczna informacja związana z rekrutacją

Studia I,II stopnia i jednolite magisterskie 22 834 76 67, 795 130 212

Studia doktoranckie:

Wydział Wychowania Fizycznego 22 834 04 31 wew. 496,

Wydział Rehabilitacji  22 834 04 31, wew. 252 oraz 22 834 79 37,

Studia podyplomowe 22 834 56 16,

Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej  83 342 88 09, 83 342 87 65.

  

RODO, klauzula informacyjna

Szanowna Kandydatko, Szanowny Kandydacie,  na studia w AWF Warszawa

W związku z przystąpieniem do procesu rekrutacji na studia w AWF Warszawa oraz wyrażoną przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie dla celów postępowania kwalifikacyjnego na studia, a także realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), tzw. „RODO”, przekazujemy w załączeniu klauzulę informacyjną dotyczącą sposobu, celów, czasu i trybu przetwarzania podanych przez Pana/Panią danych osobowych w procesie rekrutacji na studia, a także przysługujących Pani/Panu praw. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. (do pobrania)

Wycofanie zgody nie wpływa natomiast na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Informujemy ponadto, że cofnięcie zgody w trakcie trwania procesu rekrutacji uniemożliwia przystąpienie do kolejnych etapów rekrutacji.

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   
   
Telefony do komisji rekrutacyjnych

tel. na centralę: 22 834 04 31

kierunek

wew.

fizjoterapia

510

wychowanie fizyczne

560

sport

320

turystyka i rekreacja

268

pielęgniarstwo

407

terapia zajęciowa

665