Komunikaty

Szanowni Państwo, informujemy, że Komitet Studiów i Monografii zadecydował odstąpić od rozprowadzania pendriv-a w formie karty wizytowej każdej wydanej książki. Koszt takiego ‘spersonalizowanego‘ nośnika jest zbyt duży. Postanowiono poprzestać na przekazywaniu pliku pdf. do repozytorium Biblioteki Głównej AWF i rozpowszechnianiu informacji o wydanej książce na stronie www (aktualności, facebook, twitter). Autorowi zostanie udostępniony (na żądanie) przygotowany do druku pdf. wraz z okładką; autor na koszt własny i dla potrzeb własnych będzie mógł wydrukować określoną liczbę egzemplarzy dzieła.

Plan wydawniczy na rok 2019

Plan wydawniczy na rok 2020

Dział Nauki i Wydawnictw uprzejmie informuje, że do 15 listopada 2019 r. można składać zgłoszenia do planu wydawniczego AWF Warszawa na 2020 rok. Zgłoszenie można pobrać z podstrony właściwego Komitetu Redakcyjnego i złożyć w sekretariacie Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń.

UWAGA! Zmiana sposobu dystrybucji wydawnictw książkowych AWF Warszawa

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że AWF Warszawa podpisała z firmą OSDW Azymut SP. z o.o. umowę o współpracy dotyczącą prowadzenia odpłatnej dystrybucji naszych wydawnictw książkowych w formie cyfrowej w sieci Internet lub w innych sieciach teleinformatycznych oraz udostępniania osobom niepełnosprawnym wzrokowo do nieodpłatnego pobrania tytułów za pośrednictwem platformy Ibuk Libra Light. Oznacza to, że mogą Państwo kupować w całości/części lub wypożyczać czasowo nasze wydawnictwa książkowe w formacie pdf. Ta oferta nie dotyczy jedynie zeszytów naukowo-metodycznych, w których przewidziane zostały przez ich Autorów miejsca do odręcznego wypełniania treści przez studentów.

Do e-dystrybucji w pierwszej kolejności kierowane są nasze monografie naukowe, sukcesywnie dostępne też będą wydawnictwa dydaktyczne: podręczniki i skrypty. Zapraszam zatem do księgarni internetowej ibuk.pl ( www.ibuk.pl ) i korzystania z jej zasobów.

Nasze wydawnictwa, jak dotychczas, będzie można nabyć również w formie papierowej (do wyczerpania nakładów) szczegóły w zakładce 'sprzedaż':

http://www.awf.edu.pl/nauka/wydawnictwa-zwarte/oferta-wydawnicza