Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Wydział Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji oraz Wydział Rehabilitacji

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym

25.09.2018-21.01.2019

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym

22.01.2019-29.01.2019

Sesja poprawkowa w semestrze zimowym

30.01.2019-07.02.2019

Przerwa dydaktyczna na Uczelni

08.02.2019-26.02.2019

Dni wolne w semestrze zimowym*

24.09.2018 (poniedziałek) – Dzień Inauguracji

02.11.2018 (piątek) – dzień wolny od zajęć

22.12.2018-02.01.2019 – przerwa świąteczna

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim

27.02.2019-19.06.2019

Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim

24.06.2019-01.07.2019

Sesja poprawkowa w semestrze letnim

02.07.2019-08.07.2019

Dni wolne w semestrze letnim*

20.04-23.04.2019 – przerwa świąteczna

02.05.2019 (czwartek) – dzień wolny od zajęć

09.05.2019 (czwartek) – Juwenalia

Dni uzupełniające w semestrze letnim

19.06.2019 (środa) – zajęcia z planem jak czwartek

*Rektor może ustanowić również inne dni wolne od zajęć dydaktycznych w drodze odrębnego zarządzenia lub pisma okólnego.

1. Na studiach niestacjonarnych obowiązują zajęcia dydaktyczne zgodnie z harmonogramem zawartym w szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019.

2. W lutym 2019 r. studenci realizują obozy i praktyki wynikające z programu studiów.

3. Zajęcia mogą być realizowane w formie e-learningowej.

Szczegółową organizację roku akademickiego 2018/2019 i plany zajęć dla poszczególnych kierunków studiów ustala dziekan właściwego wydziału, (w granicach określonych Zarządzeniem Rektora AWF Warszawa nr 36/2017/2018 z 25.04.2018 r., zgodnie z § 50 ust. 1 pkt 6 Statutu AWF Warszawa.):

Wydział Wychowania Fizycznego,

Wydział Turystyki i Rekreacji,

Wydział Rehabilitacji.

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Wydział Wychowania Fizycznego oraz Wydział Turystyki i Rekreacji

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym

26.09.2017-18.01.2018

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym

19.01.2018-27.01.2018

Sesja poprawkowa w semestrze zimowym

29.01.2018-10.02.2018

Przerwa dydaktyczna na Uczelni

12.02.2018-28.02.2018

Dni wolne w semestrze zimowym*

25.09.2017 Dzień Inauguracji

10.11.2017 (piątek) – dzień wolny od zajęć

23.12.2017-01.01.2018 – przerwa świąteczna

Dni uzupełniające w semestrze zimowym

02.01.2018 (wtorek) -zajęcia z planem jak poniedziałek

18.01.2018 (czwartek) – zajęcia z planem jak piątek

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim

01.03.2018-27.06.2018

Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim

28.06.2018-07.07.2018

Sesja poprawkowa w semestrze letnim

09.07.2018-14.07.2018

Dni wolne w semestrze letnim*

31.03-03.04.2018 – przerwa świąteczna

30.04.2018 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć

02.05.2018 (środa) – dzień wolny od zajęć

04.05.2018 (piątek) – dzień wolny od zajęć

10.05.2018 (czwartek) – Juwenalia

01.06.2018 (piątek) –  dzień wolny od zajęć

Dni uzupełniające w semestrze letnim

27.06.2018 (środa) – zajęcia z planem jak czwartek

Wydział Rehabilitacji

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym

02.10.2017-25.01.2018

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym

29.01.2018-05.02.2018

Sesja poprawkowa w semestrze zimowym

06.02.2018-10.02.2018

Przerwa dydaktyczna na Uczelni

12.02.2018-28.02.2018

Dni wolne w semestrze zimowym*

25.09.2017 Dzień Inauguracji

10.11.2017 (piątek) – dzień wolny od zajęć

23.12.2017-01.01.2018 – przerwa świąteczna

Dni uzupełniające w semestrze zimowym

18.01.2018 (czwartek) – zajęcia z planem jak piątek

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim

01.03.2018-27.06.2018

Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim

28.06.2018 - 07.07.2018

Sesja poprawkowa w semestrze letnim

09.07.2018-14.07.2018

Dni wolne w semestrze letnim*

31.03-03.04.2018 – przerwa świąteczna

30.04.2018 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć

02.05.2018 (środa) – dzień wolny od zajęć

04.05.2018 (piątek) – dzień wolny od zajęć 10.05.2018 (czwartek) – Juwenalia

01.06.2018 (piątek) – dzień wolny od zajęć

Dni uzupełniające w semestrze letnim

27.06.2018 (środa) – zajęcia z planem jak czwartek

*Rektor może ustanowić również inne dni wolne od zajęć dydaktycznych w drodze odrębnego zarządzenia lub pisma okólnego.

1. Na studiach niestacjonarnych obowiązują zajęcia dydaktyczne zgodnie z harmonogramem zawartym w szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018.
2. W lutym 2018 r. studenci realizują obozy i praktyki wynikające z programu studiów.
3. Zajęcia mogą być realizowane w formie e-learningowej.

Szczegółową organizację roku akademickiego 2017/2018 i plany zajęć dla poszczególnych kierunków studiów ustala dziekan właściwego wydziału, (w granicach określonych Zarządzeniem Rektora AWF Warszawa nr 43/2016/2017 z 31.05.2017 r.):

Wydział Wychowania Fizycznego,

Wydział Turystyki i Rekreacji,

Wydział Rehabilitacji.