Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa

NIP 525 001 18 75
REGON 000 327 830

Centrala: 22 834 04 31

Sekretariat Rektora

tel. 22 865 10 80
tel. 22 834 04 31 wew. 250
fax: 22 865 10 80
e-mail: sekretariat.rektor@awf.edu.pl

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

tel./fax: 22 865 12 20
tel. 22 834 04 31 wew. 245
e-mail: sekretariat.prorektor@awf.edu.pl

Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju

tel./fax: 22 865 12 20
tel. 22 834 04 31 wew. 245
e-mail: sekretariat.prorektor@awf.edu.pl

Sekretariat Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń

tel. 22 834 43 81
tel. 22 834 04 31 wew. 607
fax: 22 864 21 00
e-mail: prorektor.nauka@awf.edu.pl

Sekretariat Prorektora ds. Filii AWF

tel. 83 342 88 03
tel. 83 342 87 00 wew. 803
e-mail: rektorat@awf-bp.edu.pl

Kancelaria Główna

tel. 22 865 10 20
tel. 22 834 04 31 wew. 341
e-mail: kancelaria.glowna@awf.edu.pl

Sekretariat Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego

Sekretariat Dziekana Wydziału WF
tel. 22 834 56 14
tel. 22 834 04 31 wew. 403
e-mail: sekretariat.wf@awf.edu.pl

Sekretariat Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji

Sekretariat Dziekana Wydziału TIR
tel. 22 834 40 01
tel. 22 834 04 31 wew. 361
e-mail: sekretariat.tir@awf.edu.pl

Sekretariat Dziekana Wydziału Rehabilitacji

Sekretariat Dziekana Wydziału Rehabilitacji
tel. 22 834 06 36
tel. 22 834 04 31 wew. 478
e-mail: wr@awf.edu.pl

Sekretariaty Wydziałów Filii AWF w Białej Podlaskiej

Filia w Białej Podlaskiej

Sekretariat Dziekana WWFiS
tel. 83 342-88-01, tel. wew. 801
e-mail: sekretariat.dziekan@awf-bp.edu.pl

Sekretariat Dziekana WTiZ
tel. 83 342-88-71, tel. wew. 871
e-mail: sekretariat.wtiz@awf-bp.edu.pl

Sekretariat Kanclerza

tel. 22 834 76 65
tel. 22 834 05 14
tel. 22 834 04 31 wew. 253
e-mail: kanclerz@awf.edu.pl

Kwestor

tel. 22 834 56 13
tel. 22 834 04 31 wew. 311
e-mail: boguslawa.dabrowska@awf.edu.pl

Biblioteka Główna

Biblioteka Główna
tel. 22 834 56 11
e-mail: biblioteka@awf.edu.pl

Centrum Informatyczne

Centrum Informatyczne
tel. 22 834 04 31 wew. 211
kierownik: 22 834 04 31 wew. 349
serwis: 22 834 04 31 wew. 222 lub wew. 226
e-mail: informatyka@awf.edu.pl

Zespół ds. Współpracy z Zagranicą

Zespół ds. Współpracy z Zagranicą
tel. 22 834 04 31 wew. 335 wew. 353 lub wew. 609
tel./fax:22 864 06 46
e-mail: bwz@awf.edu.pl

Dział Nauki i Wydawnictw

Dział Nauki i Wydawnictw
tel. 22 835 00 68
tel./fax 22 864 21 00
tel. 22 834 04 31 wew. 324


Rekrutacja na studia I i II stopniaRekrutacja
tel. 22 834 76 67
tel. 22 834 04 31 wew. 330
e-mail: rekrutacja@awf.edu.pl

Dział Organizacji i Planowania Studiów

Dział Organizacji i Planowania Studiów

studia  stacjonarne
tel. bezp. 22 835 00 66 lub 22 834 04 31 wew. 308
p. nr 62 gmach główny AWF

studia niestacjonarne
tel. bezp. 22 835 00 66 lub 22 834 04 31 wew. 634
p. nr 62 gmach główny AWF

rozliczanie godzin dydaktycznych
tel. bezp. 22 835 00 66 lub 22 834 04 31 wew. 519
p. nr 61 gmach główny AWF

obsługa techniczna
tel. 22 834 04 31 wew. 547; kom. 606 419 149
p. nr 99 gmach główny AWF

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego
tel. 22 834 56 16
tel. 22 834 04 31 wew. 436
e-mail: studiapodyplom@awf.edu.pl

Sekcja Zamówień Publicznych


Sekcja Zamówień Publicznych
tel. 22 864 18 75
tel. 22 834 04 31 wew. 569 lub wew. 251
e-mail: zp@awf.edu.pl

Biuro Karier

Biuro Karier
tel. 22 834 88 73
tel. 22 834 04 31 wew. 472
e-mail: biurokarier@awf.edu.pl

Promocja

Promocja
tel. 22 834 04 31 wew. 557
e-mail: promocja@awf.edu.pl

Redakcja serwisu www

tel. 22 834 04 31 wew. 557 lub 618
e-mail: redakcja@awf.edu.pl

Samorząd Studentów

Samorząd Studentów
Siedziba - gmach główny
pok. 058 (pod salą gimnastyczną nr 4)

tel: 22 834 04 31 wew. 452
e-mail: info@samorzadawf.pl
FB AWF.Warszawa www.facebook.com/AWF.Warszawa

Archiwum AWF

Archiwum AWF

tel. 22 834 04 31 wew. 375

e-mail: archiwum@awf.edu.pl

INSPEKTORAT ds. BHP i PPOŻ.

Starszy Inspektor ds. BHP
inż. Anna Kleczyńska
tel. 22 834 04 31 wew. 400
e-mail: anna.kleczynska@awf.edu.pl

Numer alarmowy

* nr telefonu (22) 834 04 31 wew. 666
* alarmowa poczta elektroniczna: 112@awf.edu.pl

* Powyższe dane kontaktowe mają zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadkach bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób pracujących i kształcących się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ich nieuzasadnione użycie będzie karane.