Oferta Wydawnicza

Zeszyty naukowo-metodyczne

 • Joanna Gołębiewska, Aleksandra Jóźwiak, Barbara Pacelt, Jacek R. Zieliński [2003]: Zeszyt do ćwiczeń z anatomii człowieka. Cz. I. Aparat ruchu, wyd. I, cena 15,- zł
 • Marcin Czechowski, Joanna Femiak, Anna Kuk [2015]: Kompeptecje społeczne i inteligencja emocjonalna nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów. Warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i studentów AWF, wyd. I, cena 15,- zł
 • Elżbieta Hubner-Wożniak, Marzena Malara [2011]: Zeszyt do ćwiczeń z biochemii,  wyd. I , cena 10,- zł
 • Joanna Gołębiewska, Aleksandra Jóźwiak, Barbara Pacelt, Marcin Popieluch, Urszula Szmatlan-Gabryś, Jacek R. Zieliński [2006]: Zeszyt do ćwiczeń z anatomii człowieka. Cz. II. Sterowanie, wyd. I, cena 10,- zł
 • Aleksandra Jóżwiak, Barbara Palcet, Marcin Popieluch, Urszula Szmatland- Gabryś, J. Zieliński [2012]: Zeszyt do ćwiczeń z anatomii cz. III. Narządy zewnętrzne. Powłoka wspólna. Narządy zmysłów, wyd. I, cena 15,- zł
 • Praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Neuhorna, Grzegorza Sadowskiego [2006]: Obozy zimowe - przewodnik do zajęć, wyd. I, cena 10,- zł
 • Sławomir Neuhorn, Grzegorz Sadowski  [2013]: Obozy wędrowne. Przewodnik do zajęć, wyd. I, cena 8,- zł
 • Elżbieta Olszewska, Maciej Popiel, Dorota Trzcińska [2012]: Zeszyt do ćwiczeń z przedmiotu korektywa i kompensacja, wyd. I, cena 15,- zł
 • Praca zbiorowa pod redakcją Ireneusza Malareckiego [1997]: Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii wysiłku fizycznego, wyd. I, cena 1,- zł
 • Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Raczyńskiego [2001]: Wybrane zagadnienia z higieny i promocji zdrowia, wyd. I, cena 5,- zł
 • Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Staniszewskiego i Sławomira Neuhorna [2013]: Obozy letnie – przewodnik do ćwiczeń, wyd. II, cena 15,- zł
 • Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Wita [2000]: Zeszyt do ćwiczeń z biomechaniki, wyd. I, cena 10,- zł
 • Waldemar Skowroński [1999]: Eurofit specjalny. Test sprawności motorycznej dla osób z upośledzeniem umysłowym, wyd. I, cena 5,- zł
 • Dorota Trzcińska [2013]: Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna w przedszkolu, wyd. I, cena 15,- zł

Podręczniki

 • Redakcja naukowa Z. Krawczyk  [1995]: Socjologia kultury fizycznej. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego, wyd. I, cena 5,- zł
 • Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń [2004]: Ocena opłacalności i ryzyka komercyjnych inwestycji sportowych, wyd. I, cena 5,- zł
 • Bartosz Molik, Natalia Morgulec, Andrzej Kosmol [2008]: Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych, wyd. I , cena 20,- zł
 • Bartosz Molik [2009]: Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu, niepełnosprawne intelektualnie, niewidome i słabowidzące, wyd. I, cena 20,- zł
 • Krzysztof Zuchora [2009]: Nauczyciel i wartości z filozofii kultury fizycznej i pedagogiki sportu, wyd. I, cena 10,- zł
 • Redakcja naukowa J. Domaniecki [2009]: Rehabilitacja w chorobach naczyń obwodowych. Zagadnienia podstawowe, wyd. I, cena 15,- zł
 • Redakcja naukowa Krzysztof S. Klukowski [2010]: Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedagogiki  t. I, wyd. I, cena 15,- zł
 • Redakcja naukowa Krzysztof S. Klukowski [2010]: Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedagogiki  t. II, wyd. I , cena 15,- zł
 • Redakcja naukowa Z. Dziubiński i Z. Krawczyk  [2012]: Socjologia kultury fizycznej, wyd. II poprawione, cena 25,- zł
 • Joanna Femiak,[2012]: Cielesność w teorii wychowania fizycznego. Od materializmu do holizmu, wyd. I, cena 15,00 zł
 • Krzysztof W. Jankowski, Michał Lenartowicz [2012]: Metodologia badań empirycznych. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego, wyd. II, cena 15,- zł
 • Redakcja naukowa Andrzej Kosmol [2012]: Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych, wyd. II, cena 30,- zł
 • Redakcja naukowa Maria Kutzner-Kozińska [2013]: Proces korygowania wad podstawy, wyd. II, cena 20,- zł
 • Redakcja naukowa Tadeusz Maszczak [2013]: Edukacja fizyczna w nowej szkole, wyd. III, cena 20,- zł
 • Redakcja  naukowa J. Charzewski [2013]: Antropologia,  wyd. I, cena 15,- zł

Wydawnictwa inne

 • Problemy taksonomii kopalnych form ludzkich i typologii współczesnego człowieka. Ósme Warsztaty Antropologiczne im. Profesora Janusza Charzewskiego [2005],cena 1,- zł
 • Słownik biograficzny pracowników CIWF i AWF, Tom IV pod redakcją Kajetana Hądzelka i Andrzeja Mazura [2002], wyd. I, cena 1,- zł

Czasopisma

 • Postępy Rehabilitacji - roczniki od 2010 do 2016, cena 25,- zł
 • Wychowanie Fizyczne i Sport - roczniki od 2010 do 2015, cena 25,- zł
 • Rocznik Naukowy AWF, tomy XXX - XLVII, cena 0,00- zł
 • Turystyka i Rekreacja,  tomy od nr 6 do 12 , cena 25,-zł
 • Physical Culture and Sport. Studies and Research, tomy XLVIII-LXXII  2017, cena 40,- zł
 • Kultura Fizyczna, roczniki od 2010 do 2011, cena 6,- zł

Skrypty

 • Maria Młodzikowska, Czesława Tukiendorf [1995]: Formy muzyczno-ruchowe w szkolnym wychowaniu fizycznym, wyd. III, cena 1,- zł
 • Tadeusz Łobożewicz [1996]: Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej (Przewodnik do ćwiczeń), wyd. I, cena 1,- zł
 • Marian Bondarowicz, Tadeusz Staniszewski [2000]: Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych, wyd. II, cena 15,- zł
 • Romuald Stupnicki [2002]: Podstawy informatyki cz. I, wyd. I, cena 1,- zł
 • Żywilla Brańska [2002]: Aerobik sportowy, wyd. II, cena 5,- zł
 • Tomasz Nowak [2004]: Boks. Technika, metodyka nauczania, wyd. I, cena 10,- zł
 • Ewa Kozdroń [2004]: Program rekreacji ruchowej osób starszych, wyd. I, cena 10,- zł
 • Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Klawendera [2007]: Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia wycieczek, wyd. I, cena 10,- zł
 • Romuald Stupnicki [2008]: Analysis and presentation of questionnaire data, wyd. I, cena 1,- zł
 • Artur Kruszewski [2009]: Zapasy styl wolny-podstawy techniki, wyd. I, cena 10,- zł
 • Aleksander Ronikier [2009]: Diagnostyka czynnościowa osób niepełnosprawnych, wyd. II, cena 5,- zł
 • Stanisław Kużmicki [2011]: Judo. Historia i metodyka nauczania. Wybrane aspekty, wyd. I, cena 15,- zł
 • Anna Pawlikowska-Piechotka [2012]: Europejskie tradycje rekreacji w mieście, wyd. I, cena 14,- zł
 • Michał Staniszewski [2012]: Technika i metodyka nauczania snowboardu, wyd. I, cena 12,- zł
 • Ewa Piotrkowska-Całka [2013]: Aqua fitness. Wprowadzenie metodyczne, wyd. I, cena 10,- zł

Studia i Monografie

UWAGA! pogrubioną czcionką Bold zaznaczono książki, które można również kupić/wypożyczyć w wersji elektronicznej (plik pdf) w księgarni internetowej www.ibuk.pl

 • Jakub G. Adamczyk [2013]: Ocena reakcji organizmu na wysiłek fizyczny metodą obrazowania termograficznego, wyd. I, cena 20,- zł
 • Krzysztof Buśko [2006]: Analiza wpływu programów treningu o różnej strukturze intensywności na siłę i moc maksymalną mięśni kończyn dolnych człowieka, wyd. I, cena 10,- zł
 • Marianna Barlak [2006]: System wartości maturzystów końca XX wieku i ich postawy wobec osób niepełnosprawnych, wyd. I, cena 10,- zł
 • Ryszard Cieśliński [2005]: Sytuacja społeczno-zawodowa nauczycieli wychowania fizycznego, wyd. I, cena 1- zł
 • Wirginia Cytowicz-Karpiłowska [2000]: Badanie wartości sił nacisku na paliczkach ręki reumatologicznej, wyd. i, cena 1,- zł
 • Maciej Demel [2008]: Repetycje. Wybrane zdania o kulturze fizycznej, o zdrowiu i wychowaniu , wyd. I , cena 5,- zł
 • Zbigniew Dziubiński [2009]: Kościół rzymskokatolicki a kultura fizyczna, wyd. I, cena 5,- zł
 • Jan Gajewski [2007]: Wpływ wybranych form wysiłku fizycznego na posturalne drżenie fizjologiczne kończyny górnej człowieka, wyd. I, cena 10,-zł
 • Tadeusz Gałkowski, Ewa Pisula [2004]: Przystosowanie społeczne dzieci z autyzmem, wyd. I, cena 1- zł
 • Monika Guszkowska [2003]: Przebieg transakcji stresowej u młodzieży i czynniki go moderujące, wyd. I, cena 1,- zł
 • Elżbieta Hũbner-Woźniak [2006]: Ocena wysiłku fizycznego oraz monitorowanie treningu sportowego metodami biochemicznymi, wyd. III, cena 10,- zł
 • Lidia Ilnicka [1999]: Zmienność cech makroskopowych wybranych mięśni i ich związki z ogólną budową ciała człowieka. Z badań antropomorfologicznych osobników żywych, wyd. I, cena 2,- zł
 • Krzysztof W. Jankowski [2011]: Kultura  fizyczna młodzieży w dobie przemian systemowych, wyd. I, cena 35,- zł
 • Ewa Kozdroń [2012]: Zorganizowana rekreacja ruchowa kobiet w starszym wieku w środowisku miejskim, wyd. II, cena 20,- zł
 • Zbigniew Krawczyk [2000]: Sport w zmieniającym się społeczeństwie, wyd. I, cena 5,- zł
 • Michał Lenartowicz [2012]: Klasowe uwarunkowania sportu i rekreacji ruchowej z perspektywy teorii Pierre'a Bourdieu, wyd. I, cena 20,- zł
 • Ludwik Mazurkiewicz ,Andrzej Kowalczyk [2008]: Społeczności lokalne a turystyka. Aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne, wyd. I, cena 20,- zł
 • Mirosław Mikicin [2016]: Autoteliczne stany umysłu- funkcjonalna czynność mózgu i uwaga w przygotowaniu mentalnym sportowców, wyd. I, cena 25,- zł
 • Jakub Mosz [2015]: Estetyczne aspekty uczestnictwa w sporcie. Wyd. I, cena 40,- zł
 • Marek Kruszewski [2011]: Efektywność metod rozwijania siły mięśniowej i suplementacji żywieniowej w aspekcie zmian potencjału ruchowego i składu ciała ćwiczącego, wyd. I, cena 20,- zł
 • Henryk Norkowski [2011]: Struktura obciążeń wysiłkowych a efekty treningu przerywanego o maksymalnej intensywności, wyd. I, cena 20,- zł
 • Jerzy Nowocień,[2013]: Studium o pedagogice kultury fizycznej, wyd. I, cena 20,- zł
 • Jolanta Mogiła-Lisowska [2010]: Rekreacyjna aktywność ruchowa dorosłych Polaków, wyd. I, cena 20,- zł
 • Bartosz Molik [2010]: Wydolność beztlenowa i skuteczność w grach zespołowych a klasyfikacja zawodników niepełnosprawnych, wyd. I, cena 20,- zł
 • Zbigniew Pawlak , Andrzej Smoleń [2007]: Zarządzanie finansami spółek kapitałowych w  sporcie kwalifikowanym, wyd. I, cena 10,- zł
 • Anna Pawlikowska-Piechotka [2008]: Funkcje turystyczne zabytkowych rezydencji na Mazowszu, wyd. I , cena 10,- zł
 • Anna Pawlikowska-Piechotka [2016]: Przestrzeń sportu, rekreacji i turystyki bez barier, wyd. I, cena 45,-zł
 • Krzysztof Perkowski [2009]: Doskonalenie kompetencji zawodowych trenerów sportu wyczynowego w Polsce, wyd. I, cena 10,- zł
 • Izabela  Rutkowska [ 2013]: Deficyty w rozwoju somatycznym i motorycznym dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku, wyd. I, cena 20,- zł
 • Piotr Rymarczyk [2014]: Między spontanicznością a konformizmem. Ciało w wybranych magazynach poświęconych stylowi życia, wyd. I, cena 20,- zł
 • Izabela Rutkowska , Andrzej Kosmol [2010]: Sprawność i aktywność fizyczna osób niewidomych. Wyniki badań i zastosowania w praktyce, wyd. I, cena 20,- zł
 • Redakcja naukowa Lech Jaczynowski [1999]: Instytucjonalne warunki sprzyjające aktywności fizycznej młodzieży w miejscu jej zamieszkania, wyd. I, cena 1,- zł
 • Ryszard Przewęda, Janusz Dobosz [2005]: Growth and physical fitness of polish youths, wyd. I, cena 1,- zł
 • Ryszard Przewęda, Janusz Dobosz [2005]: Kondycja fizyczna polskiej młodzieży, wyd. I, cena 5- zł
 • Ryszard Przewęda, Roman Trześniowski [1996]: Sprawność fizyczna polskiej młodzieży w świetle badań z roku 1989, wyd. I, cena 2,- zł
 • Elżbieta Skierska [1998]: Wpływ wysiłku fizycznego na dysfunkcje układu rozrodczego kobiet, wyd. I, cena 1, - zł
 • Waldemar Skowroński [2006]: Sprawność motoryczna osób niepełnosprawnych intelektualnie  w 1993 i 2004 roku w Polsce, wyd. I, cena 10,- zł
 • Waldemar Skowroński [2003]: Sprawność motoryczna i budowa somatyczna osób z lekkim, umiarkowanym oraz znacznym upośledzeniem umysłowym w wieku od 10,5 do 17,5 lat, wyd. I, cena 5,- zł
 • Tadeusz Staniszewski [2007]: Założone i rzeczywiste funkcje szkoły w przygotowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym do rekreacji fizycznej w rodzinie, wyd. I, cena 10,- zł
 • Romuald Stupnicki [2005]: Ja też mogę być sprawna, wyd. I, cena 1,- zł
 • Romuald Stupnicki, Ruszard Przewęda, Katarzyna Milde, [2003]:Centylowe siatki sprawności fizycznej wg testów EUROFIT. Percentile Reference Curves for P-hysical Fitness Measured by EUROFIT TESTS in Polish Youths, wyd. I, cena 5,- zł
 • Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Piotr Tabor [2011]: Zdrowotna gotowość szkolna dzieci miejskich i wiejskich, wyd. I, cena 15,- zł
 • Andrzej Wiśniewski [2009]: Rozpoznawanie zespołu Turnera u noworodków-algorytm badań przesiewowych, wyd. I, cena 60,-zł
 • Redakcja naukowa Andrzej Wit [2012]: Wartości normatywne do oceny asymetrii chodu i podstawy człowieka, wyd. I, cena 30,- zł
 • Jolanta Żyśko [2008]: Zmiany we współczesnych systemach zarządzania sportem wyczynowym w wybranych krajach europejskich, wyd. I, cena 10,- zł

Sprzedaż

Sprzedaż bezpośrednia:

Wydawnictwa AWF Warszawa można kupować w PUNKCIE KSEROGRAFICZNYM na terenie Uczelni w Gmachu Głównym:

pon. - pt. - 7.30 - 17.00,

sob. - 8.00 - 15.00.

tel. 22 834 04 31 wew. 274

Zamówienia można również składać pod adresem mailowym 1elda@wp.pl.

Klient instytucjonalny może kupować książki i czasopisma u wydawcy.
Zamówienia należy przesyłać na adres mailowy magazyn@awf.edu.pl,
kontakt telefoniczny Pani Ewa Druzda 22 834 04 31 wew. 238.
Odbiór większych zamówień na terenie AWF Warszawa.

Sprzedaż książek AWF Warszawa w wersji elektronicznej:

www.ibuk.pl