Sprawy obronne

Zespół Spraw Obronnych, dane kontaktowe

Samodzielne stanowisko ds. obronnych

Pełnomocnik Rektora ds. Legii Akademickiej

płk dr Stefan Zakrzewski

e-mail: stefan.zakrzewski@awf.edu.pl

tel.: 22 864 09 41 lub 22 834 04 31 wew. 501

Postępowanie pracowników i studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia

(podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i kształcenia, §2,ust. 2.).

Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym.

W przypadku zauważenia czegoś niepokojącego, nie powinno się podejmować samodzielnie żadnych działań. Należy stosować się do następujących zasad:

1. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń powiadomić osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w uczelni:

* telefonicznie na numer alarmowy - wew. 666

* alarmową pocztą elektroniczną - 112@awf.edu.pl

oraz:

* nie rozpowszechniać informacji o podejrzeniu, aby nie spowodować paniki,

* nie próbować obezwładniać podejrzanych osób (należy je dyskretnie obserwować i starać  się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu i zachowania).

.

2. W przypadku uzyskania informacji o zagrożeniu incydentem bombowym:

1) poinformować osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w uczelni:

* telefonicznie na numer alarmowy - wew. 666

* alarmową pocztą elektroniczną - 112@awf.edu.pl

2) zachować spokój,

3) jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem, informując o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej,

4) do czasu przybycia policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa,

5) po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji, niezwłocznie udać się o wyjścia, zgodnie ze wskazówkami administratora budynku lub służb ratowniczych.

Czynności po wybuchu bomby:

1) pamiętać o bezpieczeństwie własnym i swoich współpracowników,

2) rozpocząć akcję polegającą na ewakuacji i udzielaniu pomocy osobom rannym i będącym w szoku,

3) nie dotykać i nie przemieszczać przedmiotów, które wzbudziły twój niepokój,

4) po przybyciu służb ratowniczych stosować się do ich zaleceń.

3. W przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki należy zwrócić uwagę na:

1) zbyt duży ciężar jak na swój rozmiar,

2) fakt skierowania przesyłki bezpośrednio do adresata, np. z dopiskiem „do rąk własnych”,

3) nieznanego nadawcę,

4) mocne opakowanie,

5) słyszalny metaliczny dźwięk podczas poruszania przesyłką,

6) zapach migdałów, marcepana, chemikaliów,

7) małe otwory (nakłucia) w kopercie lub opakowaniu,

8) wystające odcinki drutów lub klamerek.

9) Powiadom o fakcie otrzymania podejrzanej przesyłki osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w uczelni:

* telefonicznie na numer alarmowy - wew. 666

* alarmową pocztą elektroniczną - 112@awf.edu.pl

Podejrzaną przesyłkę należy położyć na gładkiej powierzchni i oddalić się na odległość minimum 10 metrów, a w przypadku pomieszczenia po prostu je opuścić. Przesyłki nie wolno otwierać, ściskać ani deformować.

4. W przypadku stania się zakładnikiem terrorystów:

1) jeżeli usłyszałeś strzały w miejscu gdzie się znajdujesz, nie uciekaj, przyjmuj, jeżeli to możliwe pozycję leżącą za najbliższą osłoną,

2) staraj się unikać dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystą, to wzbudza agresję,

3) nie odwracaj się tyłem do terrorysty,

4) wykonuj polecenia terrorystów, nie dyskutuj z nimi, odpowiadaj po dłuższym namyśle,

5) nie stawiaj oporu,

6) pytaj zawsze o pozwolenie np. pójścia do toalety, wstania,

7) na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste,

8) staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy i otoczenia,

9) słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddaj się jej działaniom, nawet, jeżeli będą gwałtowne.

5. W przypadku zagrożenia biologicznego, chemicznego i radiologicznego:

1) jeżeli jesteś w budynku, a zagrożenie jest na zewnątrz:

- powiadom o fakcie zagrożenia osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w uczelni:

* telefonicznie na numer alarmowy - wew. 666

* alarmową pocztą elektroniczną - 112@awf.edu.pl

- pozostań w nim,

- wpuść do niego zagrożonych przechodniów,

- zamknij i uszczelnij drzwi i okna np. mokrymi tkaninami,

- wyłącz klimatyzację, wentylatory, nawiewy,

- włącz radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną).

2) jeżeli otrzymałeś podejrzaną przesyłkę:

- powiadom o fakcie otrzymania podejrzanej przesyłki osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w uczelni:

* telefonicznie na numer alarmowy - wew. 666

* alarmową pocztą elektroniczną - 112@awf.edu.pl

- jeżeli przesyłka wydaje Ci się podejrzana - nie otwieraj jej,

- umieść ją w grubym plastikowym worku i szczelnie ją zamknij - zaklej taśmą, zawiąż,

- worek ten umieść w drugim grubym worku, ten również szczelnie zamknij,

- pakunku nie przenoś, pozostaw na miejscu,

- dokładnie umyj ręce,

Jeżeli otworzyłeś paczkę, a jej zawartość jest podejrzana, np. zawiera proszek:

- nie naruszaj jej zawartości: nie rozsypuj, nie dotykaj, nie wąchaj, staraj się nie powodować wzmożonego ruchu powietrza w pomieszczeniu,

- postępuj jak powyżej.

3) jeżeli doszło do skażenia pomieszczenia np. aerozolami:

- powiadom o fakcie zagrożenia osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w uczelni:

* telefonicznie na numer alarmowy - wew. 666

* alarmową pocztą elektroniczną - 112@awf.edu.pl

- wyłącz klimatyzację i wentylatory, nawiewy w pomieszczeniach,

- opuść pomieszczenie zamykając je,

- nie jedz, nie pij, nie pal papierosów.

4) jeśli jesteś poza budynkiem:

- chroń drogi oddechowe (zasłoń usta i nos chusteczką),

- w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed budynkiem,

- będąc w budynku umyj twarz, włosy i ręce, a najlepiej bardzo dokładnie umyj się pod prysznicem.