AWF w liczbach

1929 - rok założenia

Obecnie:

1 Filia Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w Białej Podlaskiej

5 wydziałów

Wydział Wychowania Fizycznego

Wydział Rehabilitacji

Wydział Turystyki i Rekreacji

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Wydział Turystyki i Zdrowia

9 kierunków

wychowanie fizyczne

sport

fizjoterapia

terapia zajęciowa

pielęgniarstwo

turystyka i rekreacja

kosmetologia *

trener personalny *

wychowanie fizyczne w służbach mundurowych *

* kierunek prowadzi Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej

4557 studentów i doktorantów

369 nauczycieli akademickich

58,6270 ha - powierzchnia kampusu w Warszawie - wpisany do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego ze względu na wyjątkowy i niespotykany przykład polskiej architektury dwudziestolecia międzywojennego

ok. 102 000 m² - obiekty sportowe otwarte

ok. 11 040 m² - obiekty sportowe zamknięte

Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Pięknej Górze koło Giżycka