Czasopisma naukowe

Komunikat Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń

Szanowni Państwo,

W procesie ewaluacji jednostek naukowych obowiązywać będzie nowa punktacja za publikacje w czasopismach naukowych. Jej podstawą  będzie przede wszystkim ocena czasopisma w bazie Scopus.  Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sporządzania wykazu wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych z dnia 7.11.2018 za publikacje naukowe w czasopismach z ostatniego czwartego kwartyla w wykazie Scopus, czasopismach indeksowanych w Scopus, ale nieposiadających  jeszcze wyliczonych wskaźników oraz 500 polskich czasopismach objętych programem wspierania czasopism uzyskamy 20 pkt, za artykuł w czasopismach z trzeciego kwartyla – 40 pkt., drugiego kwartyla – 70 pkt., czwartego kwartyla – od 100 do 200 pkt. Aby publikacja została uwzględniona w ewaluacji naszej Uczelni, czasopismo powinno być ponadto przypisane do dyscypliny nauk o kulturze fizycznej. Podejmując decyzje dotyczące skierowania manuskryptu do redakcji powinniśmy więc zwracać przede wszystkim uwagę na jego pozycję w bazie Scopus oraz to, czy jest ono przypisane do naszej  dyscypliny.

Za naukowe publikacje w czterech czasopismach wydawanych przez naszą Uczelnię (Biomedical Human Kinetics, Polish Journal of Sport and Tourism, Physical Culture and Sport. Studies and Research i Postępy Rehabilitacji) otrzymamy 20 pkt.

Poniżej zostały umieszczone dwa pliki:

- ocena czasopism w bazie Scopus za rok 2017

- aktualna lista czasopism z przypisaniem do dyscyplin naukowych. Mam nadzieję, że ułatwi to Państwu podejmowanie decyzji dotyczących publikowania.

Monika Guszkowska

Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń