Czasopisma naukowe

Komunikat Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń,  z dn. 13.08.2019 r.

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy listę punktowanych czasopism z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej w układzie alfabetycznym i według liczby punktów. W ocenie parametrycznej Uczelni uwzględniane będą jedynie publikacje w czasopismach z tej listy. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią będziemy finansować koszty publikacji artykułów w czasopismach z drugiego i pierwszego kwartyla (70, 100, 140 i 200 punktów).

Żeby ułatwić Państwu poszukiwanie czasopism, dokonaliśmy eliminacji czasopism spoza naszej dyscypliny z bardzo długiej listy opublikowanej przez MNiSW. Możliwe jest, że nie ustrzegliśmy się błędów i usunęliśmy jakieś czasopismo przypisane naukom o kf. Z góry przepraszamy, a w przypadku zauważenia takiego błędu prosimy o informację na adres anna.mazur@awf.edu.pl lub monika.guszkowska@awf.edu.pl

Monika Guszkowska

Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń