NSZZ Solidarność

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie

Ogłoszenia

08.06.2018

Zarząd NSZZ Solidarność

Komisja Zakładowa nr 440 przy AWF Warszawa

zawiadamia członków o zebraniu wyborczym na kadencję 2018 - 2022,

które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 roku

w sali wykładowej 24.

I termin wyborów - godz. 14.00.

W razie braku kworum

II termin wyborów - godz. 14.30.

Władze

Skład Zarządu  NSZZ Solidarność  AWF Warszawa na kadencję 2014–2018:

Przewodniczący – Artur Kruszewski
Wiceprzewodniczący – Przemysław Płoskonka
Skarbnik – Hanna Narkiewicz

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca – Jolanta Chróścicka
Członkowie:
Mirosław Strzelecki
Regina Stolarczyk

Kontakt

adres e-mail : solidarnosc@awf.edu.pl

Twoje prawa – dobrze wiedzieć!

http://www.solidarnosc.org.pl/twoje-prawa-i-pieniadze/twoje-prawa

Statut

Aktualny tekst statutu