Studia podyplomowe i kursy

W chwili obecnej rejestracja internetowa nie jest możliwa.

Prosimy o przysyłanie wniosków o przyjęcie na studia/ kursy drogą mailową.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa
00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
Gmach Główny, pok. 63 - miejsce składania dokumentów (poz. nr 1A na planie Uczelni)
tel: 22 834 56 16 lub 22 834 04 31 wew. 436, lub kom. 795 131 359
fax: 22 834 56 16
e-mail: studiapodyplom@awf.edu.pl

Numer konta

BZ WBK S.A XIV o/WARSZAWA

22 1090 1014 0000 0001 0655 4910