Kontakt

Sekretariat Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń

Specjalista
Anna Mazur
tel. (22) 834 43 81
lub (22) 834 04 31 wew. 607
e-mail: prorektor.nauka@awf.edu.pl

Dział Nauki i Wydawnictw

Kierownik
mgr Katarzyna Bral-Jakubowski
tel. (22) 834 04 31 wew. 438
e-mail: katarzyna.bral@awf.edu.pl

Główny specjalista

mgr inż. Joanna Kłyszejko
tel. (22) 835-00-68
lub (22) 834 04 31 wew. 324
e-mail: joanna.klyszejko@awf.edu.pl

Specjalista
Mirosława Frąc
tel. (22) 834 04 31 wew. 329
e-mail: miroslawa.frac@awf.edu.pl

Adres do korespondencji:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34, skr. pocz. 55, 00-968 Warszawa
z dopiskiem "Dział Nauki i Wydawnictw"