Poradniki, materiały szkoleniowe

Program Operacyjny Polska Cyfrowa [PO PC] na lata 2014-2020, więcej...


2.02.2015 Erasmus+ materiały szkoleniowe

Prezentacje zostały przygotowane przez ekspertów FRSE i stanowią źródło cennych informacji na temat     wszystkich sektorów Erasmus+. Osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat programu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami. 


19.11.2014 Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 GUS


19.11.2014 Jak przygotować, wysłać i promować artykuł naukowy


29.10.2014  PORADNIK: Jak złożyć dobry wniosek do NCN?