Jakość kształcenia

Jakość Kształcenia jest ciągłym procesem oceny, monitorowania, doskonalenia procesu kształcenia.

Jakość Kształcenia jest pojęciem dynamicznym, będącym wynikiem właściwego zrozumienia relacji pomiędzy stale zmieniającymi się elementami.

Zapewnienie Jakości jest procesem, który ma pozwolić na sprostanie często ulegającym zmianie oczekiwaniom jednostek uczestniczących w procesie kształcenia (interesariuszy, pracowników, otoczenia).

System Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowi cała społeczność Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, o jego funkcjonalności i skuteczności decyduje zrozumienie potrzeby jego stosowania oraz implementacja w codziennej pracy przez kadrę akademicką i pracowników AWF.

System Zapewnienia Jakości Kształcenia - schemat procesowy

System Zapewnienia Jakości Kształcenia, jako narzędzie wykorzystywane w procesie kształcenia, podlega ciągłemu monitorowaniu oraz doskonaleniu.

System Zapewnienia Jakości Kształcenia - schemat ogólny