• Zapraszamy do udziału w konferencji osoby zajmujące się problematyką stosowania ćwiczeń fizycznych jogi oraz relaksacji w terapii. Organizatorzy Konferencji przewidują wykłady eksperckie i panele dyskusyjne w dwóch sesjach wykładowych oraz dwa warsztaty podzielone na część dotyczącą ćwiczeń jogi oraz relaksacji.Ostateczny termin rejestracji - 30 sierpnia 2018 r.,wyłącznie on-line, poprzez formularz zgłoszeniowy. Joga i Relaksacja w Terapii
  • Rektor i SenatAkademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawiezapraszają24 września 2018 r. o godz. 13.00na uroczystąInaugurację Roku Akademickiego 2018/2019w Hali Gier AWF w Warszawie, ul.  Marymoncka 34Wykład inauguracyjny pt. „Alpinizm - dziwny sport” wygłosi dr Janusz Onyszkiewicz, były Prezes Polskiego Związku Alpinizmu, dwukrotny minister obrony narodowej. Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
  • Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną - podejście interdyscyplinarne, to temat przewodni II Konferencji Naukowo Szkoleniowej organizowanej przez Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa. Jest ona skierowana do szerokiego grona specjalistów zajmujących się diagnostyką i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zapraszamy fizjoterapeutów, lekarzy, pedagogów, logopedów i innych.Miło nam również będzie gościć studentów kierunku fizjoterapii, terapii zajęciowej, wydziału lekarskiego, pedagogiki oraz osoby w trakcie specjalizacji. II Forum Praktyków - Pediatria

Partnerzy