ZTL

Zespół Tańca Ludowego "WARSZAWA"

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Kadra, kontakt

Kierownik Zespołu Tańca Ludowego "WARSZAWA" Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
mgr Małgorzata Włoczkowska
malgorzata.wloczkowska.ztl@awf.edu.pl

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Edukacji Muzycznej, specjalność pedagogika baletu. Tancerka, solistka, inspektor baletu w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca ,,Mazowsze". Instruktor, choreograf zespołów ,,Tęcza" w Radzikowie, Teatru Muzycznego nad Kamienną w Starachowicach oraz ,,Radlanie" w Józefinie. Wykładowca akademicki tańców narodowych i ludowych w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie oraz Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
  
Kierownictwo muzyczne: Maciej Cegielski
Przygotowanie wokalne: Jerzy Wiesław Zawisza
Instruktorzy tańca: Krzysztof Łaszczyński, Sylwester Szczeszek
Akompaniatorzy: Agata Kuchta, Anna Harasiuk

Kontakt:
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa 45, S.P. 55
tel. i fax: +48 (22) 834 37 01
tel.: 834 04 31 wew. 599
e-mail: ztl@awf.edu.pl

Dołącz do nas na FB

Historia

Historia ZTL - Zespołu Tańca Ludowego "WARSZAWA" AWF
Od początku istnienia CIWF program studiów obejmował dość obszerny blok zajęć tanecznych i umuzykalniających, a z biegiem lat był on stopniowo ubogacany i poszerzany. Całokształtem tych zagadnień w Uczelni zajmowała się prof. Zofia Kwaśnicowa (1894 – 1978). Ona to tworzyła, rozszerzała i aktualizowała programy nauczania tańców oraz wychowała grono następców – w tym przyszłych pracowników Zespołu Tańca Ludowego.Przez cały czas istnienia CIWF i AWF taniec postrzegano jako istotny element procesu kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego. Mimo wielu zmian treści nauczania dzisiejszy przedmiot tańce i ćwiczenia muzyczno–ruchowe – występując pod różnymi nazwami – był nieprzerwanie integralną częścią studiów w bielańskiej Uczelni. Szkoda więc, że obecnie przedmiot ten realizowany jest w znacznie okrojonym wymiarze godzinowym.Taneczne zainteresowania studentów – biorące początek w czasie wspomnianych zajęć – mogły być realizowane w sekcjach tanecznych. Obejmowały one zazwyczaj młodzież jednego rocznika a ich organizatorami i choreografami byli dr Zofia Kwaśnicowa, Zofia Lisowska, Maria Młodzikowska, Maria Kapczyńska, Czesław Sroka. Członkowie poszczególnych sekcji prezentowali swój dorobek artystyczny przy okazji różnych uroczystości uczelnianych, państwowych i międzynarodowych. Z tych ostatnich należy wymienić występy artystyczne studentów z Bielan w Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech i w Niemczech - w latach przedwojennych i w Czechosłowacji w latach 1948 – 50. Gromadzone przez lata doświadczenia sprawiły, że pod koniec lat sześćdziesiątych narodziła się i dojrzała idea powołania w Uczelni stałego zespołu folklorystycznego i nadania mu pewnych ram organizacyjnych.

Formalną działalność Zespól rozpoczął 17 kwietnia 1970 roku, kiedy to ówczesny Rektor AWF prof. Stefan Wołoszyn zatwierdził projekt działalności Zespołu Artystycznego AWF. Inicjatorami powstania Zespołu byli dr Maria Młodzikowska i Ryszard Teperek, którzy przygotowali program pierwszego koncertu Zespołu zaprezentowanego na terenie Uczelni już 29 kwietnia 1970 roku. Byli ponadto autorami kompozycji tanecznych prezentowanych w pierwszych dwóch latach działalności ZTL i stanowili jego kadrę pedagogiczno – instruktorską.

W bardzo krótkim czasie tancerze z Bielan zyskali uznanie środowiska uczestnicząc w wielu ogólnopolskich przeglądach. Stopniowo wzbogacany był repertuar i przybywało kostiumów.

Znaczącą datą w historii Zespołu jest rok 1974, kiedy pracę rozpoczął dr Czesław Sroka (1933 – 2000). Wspólnie z dr Ryszardem Teperkiem przygotowali nowe układy taneczne, które od strony muzycznej opracował mgr Jan Grabia. Kompozycje te stanowią w większości aktualny repertuar Zespołu, a niektóre z nich uznawane były za jedne z najlepszych w kraju.

Od 1970 roku w działalność artystyczną Zespołu zaangażowało się ok. 1200 osób. Owocem tej aktywności jest ponad 1300 koncertów zaprezentowanych w Polsce i w czasie 49 wyjazdów artystycznych do 24 krajów na 4 kontynentach. ZTL "Warszawa" AWF wielokrotnie reprezentował Polskę na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, a w swoim dorobku ma liczne wyróżnienia.

Ważnym wydarzeniem w działalności Zespołu był także udział tancerzy z AWF w realizacji filmu "Halo Szpicbródka" (1978) w reżyserii Janusza Rzeszewskiego z udziałem plejady gwiazd polskiego kina. Poczesne miejsce w historii Zespołu stanowi także sześcioletnia współpraca z Teatrem "Komedia" (1984 – 89). Udział w 374 przedstawieniach "Kramu z piosenkami" Leona Schillera w reżyserii Olgi Lipińskiej dostarczył tancerzom wielu nowych doświadczeń scenicznych.

Naturalnym przedłużeniem działalności Zespołu "Warszawa" jest praca jego wychowanków. Wielu z nich prowadzi zajęcia w zespołach folklorystycznych, które niejednokrotnie sami zakładali i z którymi odnoszą wiele sukcesów. Liczne grono nauczycieli wychowania fizycznego – absolwentów AWF i byłych tancerzy Zespołu – wprowadza różnorodne formy taneczne i tematykę folklorystyczną w swoich miejscach pracy, kultywujących w ten sposób tradycję narodową i przekazując młodszym pokoleniom bogactwo dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Założenia

Główne idee przyświecające powstawaniu Zespołu oraz cele, jakie chcieli osiągnąć jego inicjatorzy i pierwsi członkowie pozostają aktualne do dziś:

- Wzbogacanie treści programowych realizowanych w ramach przedmiotu "Tańce i ćwiczenia muzyczno-ruchowe" pogłębiające przygotowanie członków Zespołu do pracy pedagogicznej i kulturotwórczej po zakończeniu studiów.

- Kultywowanie i popularyzowanie tradycji narodowej, polskiego folkloru i sztuki ludowej w kraju i za granicą oraz kształtowanie uczuć patriotycznych.

- Tworzenie warunków do rozwijania i zaspokajania artystycznych aspiracji studentów oraz do twórczego spędzenia czasu wolnego.

- Przygotowanie członków Zespołu do inicjowania i organizowania różnych form działalności kulturalnej oraz pobudzanie ich aktywności w tym zakresie.

- Integracja kulturalna środowiska akademickiego skupionego wokół Zespołu.

- Promocja Uczelni, Warszawy, Polski w czasie koncertów i wyjazdów.

- Poznawanie kraju ojczystego i innych krajów w związku z realizacją przedsięwzięć artystycznych.

W bieżącej działalności ZTL "Warszawa" AWF można wyróżnić następujące kierunki:

- Działalność na rzecz Uczelni – to podstawowy kierunek aktywności obejmujący uczelniane imprezy okolicznościowe m. in. koncerty w czasie inauguracji roku akademickiego, jubileuszy Uczelni, nadania tytułów "Doktora Honoris Causa" itp.

- Działalność na rzecz środowisk sportowych – to udział w ceremoniach otwarcia i zamknięcia imprez międzynarodowych często o randze mistrzostw Europy czy świata oraz kilkakrotna oprawa artystyczna Igrzysk Olimpiad Specjalnych.

- Prezentacje dla najbliższego otoczenia – to liczne koncerty na wielu scenach Warszawy i okolic.

- Inicjatywy własne – to folklorystyczne spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży a przede wszystkim doroczna akcja "Studenci – Dzieciom" – od 1992 roku organizowana w okresie mikołajkowo – gwiazdkowym, a skierowana do podopiecznych różnych ośrodków wychowawczych Warszawy i najbliższej okolicy.

- Realizacja koncertów zlecanych przez różne środowiska i instytucje.

Koncerty w kraju

2018

2018-01-18 Zabawy Integracyjne - Zima w mieście Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa

2017

2017-12-19 Koncert Kolęd Wigilia Rektorska, Koncert kolęd Wydział Turystyki
2017-12-12 Koncert kolęd na Wydziale Rehabilitacji
2017-11-29 Koncert z okazji Święta Uczelni
2017-11-25 Koncert St. Andrews Caledonian Ball Hotel Marriott Warszawa
2017-11-23 Koncert w Karczmie u Dedka Warszawa dla Uczestników Erasmusa
2017-11-11 Koncert z okazji Święta Niepodległości AWF
2017-11-10 koncert w Polsko-Niemieckiej Szkole Dialogu i Pojednania im. Willy"ego Brandta w Warszawie
2017-09-26 Koncert w czasie wydarzenia Sri Lanka Food Festival
2017-09-25 Inauguracja Roku Akademickiego
2017-06-21 Udział w Nocnym Biegu Sztafetowym im. J. Kusocińskiego, AWF Warszawa
2017-06-12 Koncert w Sierpcu
2017-06-11 Udział w Senioriadzie, AWF Warszawa
2017-06-03 Koncert z okazji Dnia Dziecka w Ogrodach Kancelarii Premier
2017-06-01 Koncert dla uczestników Erasmusa na AWF
2017-05-03 Koncert z okazji Święta 3 maja, Park Kulturowy Miasto Tkaczy Zgierz
2017-04-21 Koncert na Stadionie Narodowym
2017-04-20 Potańcówka w  Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa
2017-04-19 Udział w obchodach Święta Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa
2017-04-08 Koncert - Dni Otwartych Drzwi na Uczelni
2017-03-25 Koncert w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa
2017-02-11 Koncert Walentynkowy Mrągowo

2016

2016-12-21 Koncert kolęd Wigilia Wydziału Turystyki
2016-12-20 Koncert kolęd Wigilia Rektorska
2016-12-13 Koncert kolęd Wigilia Wydziału Rehabilitacji
2016-12-09 Wielka Muzyka w Małej Auli - koncert w Gmachu Politechniki Warszawskiej
2016-11-29 Koncert z okazji Święta Uczelni
2016-11-11 Koncert z okazji Święta Niepodległości
2016-09-26 Koncert z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017
2016-07-24 Koncert ,,Na ludową nutę" Warszawa"
2016-07-23 Koncert dla uczestników Światowych Dni Młodzieży na Terenie Uczelni
2016-06-23 Koncert na S.G.H. dla studentów z Erazmusa
2016-06-12 Seniorada na terenie uczelni
2016-06-11 Udział w Dniu Rodzinnym w szkole podstawowej w Warszawie
2016-06-05 Udział w Dniu Dziecka w Kancelarii Premiera
2016-05-22 I miejsce w III Przeglądzie Kasztelańskim W Sierpcu
2016-05-15 Udział W II Międzynarodowym Festiwalu Poloneza Warszawa
2016-05-14 Bieg im. Marszałka Piłsudskiego
2016-05-06 Koncert WIOSENNY na scenie Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa
2016-03-19 Dni Otwartych Drzwi na Uczelni
2016-01-30 Animacje dla dzieci Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa

2015

2015-12-19 Koncert Kolęd na Stadionie Narodowym
2015-12-15 Wigilia Rektorska
2015-12-06 Koncert z okazji 45-lecia zespołu w Warszawie
2015-11-30 Święto Uczelni
2015-11-27 D.H.C. na Uczelni
2015-11-11 Święto niepodległości obchody na Uczelni
2015-09-28 Inauguracja Roku Akademickiego
2015-09-17 D. H. C.  na Uczelni
2015-09-13 Dożynki w Kowali
2015-09-06 Dni Czosnowa
2015-08-23 Dożynki w Makowie Mazowieckim
2015-07-28 Występ w Muzeum Historii Ruchu Ludowego
2015-07-28 Dożynki w Podbieli
2015-07-11 Regietów ,,Baron cygański" Występ z artystami Teatru Wielkiego W Warszawie
2015-06-29 Występ na SGH dla studentów z Argentyny i Brazylii
2015-06-22 Centrum Onkologii w Warszawie koncert dla pacjentów
2015-06-14 Seniorada występ na terenie Uczelni
2015-06-01 Występ w Domu Dziecka Warszawa
2015-05-28 Flash Mob- Stare Miasto Warszawa
2015-05-17 Bieg J. Piłsudskiego AWF
2015-05-16 Noc Muzeów
2015-03-21 Dni Otwartych Drzwi AWF
2015-01-11 Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Karczew

2014

2014-12-16 Wigilia Rektorska i Wydziału Turystyki – koncert
2014-12-07 Obchody roku Oskara Kolberga
2014-11-29 Celestynów Dni Seniora
2014-11-28 Święto Uczelni dwa koncerty
2014-11-12 Koncert z okazji Dnia Niepodległości Warszawa
2014-11-11 Święto Niepodległości na Uczelni
2014-11-08 Mistrzostwa Europy w Tańcach na wózkach
2014-10-24 Obchody 30.-lecia Wydziału Rehabilitacji
2014-10-08 Koncert wieńczący akcję Wytnij Hołupca
2014-10-05 Festiwal Smaków – Małocice gm. Czosnów
2014-09-29 Inauguracja roku Akademickiego
2014-09-19 koncert w Otwocku dla Żołnierzy Wyklętych
2014-09-07 koncert z okazji dożynek powiatu makowskiego oraz gminy i parafii Płoniawy-Bramura
2014-08-24 Sienno – koncert z okazji V Siennieńskich Spotkaniach Folklorystycznych
2014-07-11..13  ,,Halka" Uście Gorlickie, premiera razem z artystami Teatru Wielkiego
2014-06-17 koncert w Nowym Dworze Mazowieckim
2014-06-08 koncert w ramach Senioriady, która odbyła się na terenie Uczelni..
2014-06-07 Koncert na Pikniku Rodzinnym w Warszawie
2014-05-31 Rodzinnym Festynie Sportowym "Animalaton" organizowanym przez studentów AWF , Warszawa Białołęka
2014-05-18 Krzyżowa k/ Wrocławia – Festiwal Folklorystyczny – koncert
2014-05-03 Sienno – koncert z okazji Konstytucji 3 Maja
2014-04-22 Udział członków Zespołu w realizacji filmu Bollywood ,, Kik"
2014-04-07 Uświetnieni prezentacji filmu zrealizowanego przez TV Historia ,, Po co ci te chłopy" w Wojewódzkiej Bibliotece w Kielcach
2014-03-21 Koncert Edukacyjny – Polskie Tańce Narodowe – Szelków

2013

2013-12-17 Wigilia Rektorska – prezentacja kolęd
2013-11-29 Święto Uczelni
2013-11-11 udział w Święcie Niepodległości na terenie AWF
2013-10-08 Koncert uświetniający Konferencję poświęconą ,,Starzeniu się i przeciwdziałaniu jemu" Warszawa Bielany
2013-10-07 Koncert w Warszawie ul. Hynka  w którym brały udział Studenckie Warszawskie Zespoły Folklorystyczne
2013-10-07 Inauguracja Rozpoczęcia Roku Akademickiego
2013-10-06 Koncert Na Rynku Nowego Miasta w Warszawie wieńczący ,,Akcję Wytnij Hołupca"
2013-09-08 koncert uświetniający Święto Kawalerii Wojska Polskiego , Warszawa
2013-08-11 Koncert promujący książkę prof. S. Pastuszki w Oblekoniu
2013-07-14 ,,Straszny Dwór" Regietowo Koncert z artystami Teatru wielkiego w Warszawie
2013-06-09 koncert w ramach Seniorady, która odbyła się na terenie Uczelni
2013-06-08 Event firmowy w Firlejach popularyzacja polskiego folkloru
2013-06-02 koncert w Sopocie z okazji ,,Parady Drobiu" na sopockim molo
2013-05-19 Powitanie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i koncert w czasie organizowanego przez Uczelnię ,, Marszu Piłsudskiego"
2013-03-23 Koncert na ,,Dniach Otwartych Drzwi" AWF
2013-01-19 Koncert dla Straży Granicznej na Lotnisku Okęcie

2012

2012-12-14 Wigilia Rektorska prezentacja kolęd
2012-11-22 Święto Uczelni  
2012-11-01 Obchody Święta Niepodległości na terenie AWF
2012-10-07 Koncert w auli Politechnik Warszawskiej wieńczący akcję ,,Wytnij Hołupca"
2012-10-02 Rozpoczęcie Roku Akademickiego AWF Warszawa

Wyjazdy zagraniczne

2018 - Stany Zjednoczone - Festiwal w Milwaukee - Polish Fest America’s Largert Polish Festival

2017 - Rumunia - International Folk Festival Romania Targu-Jiu

2016 – Czarnogóra -26-10 July BAR Montenegro 2016 International Music & Folk - Dance Festival
2015 – Macedonia -13-20.08.2015 International Folk Festival Macedonia
2014 – Grecja - 26.08-03.09.2014 Koncert Folklorystyczny w Grecji na Półwyspie Peloponeskim w miejscowości Kyparissia
2013 – Rumunia - 25.08.2013 International Folk Festival Romania Targu-Jiu
2010 – Włochy (Sardynia)
2009 – Francja
2008 – Rosja, Słowacja
2007 – Rosja, Portugalia – Hiszpania
2006 – Cypr Północny
2004 – Egipt, Niemcy
2002 – Włochy – Grecja
2000 – Niemcy, Holandia
1998 – Turcja
1997 – Dania, Portugalia – Włochy
1996 – Turcja
1995 – Włochy – Francja, Rosja
1994 – Holandia – Niemcy
1993 – Włochy – Francja – Niemcy
1992 – Szwajcaria
1991 – Finlandia, Kanada, Niemcy – Holandia
1989 – ZSRR, RFN – Wielka Brytania – Francja, Grecja
1988 – Francja
1987 – ZSRR
1986 – NRD, Francja – Szwajcaria
1985 – Japonia, RFN – Francja – RFN
1983 – Szwajcaria – Francja – Wielka Brytania – RFN
1981 – USA (2 razy), Hiszpania – Francja
1980 – USA
1979 – Francja – Portugalia – Hiszpania
1978 – Francja (2 razy)
1977 – Francja, NRD, ZSRR, Węgry, ZSRR
1976 – Francja, NRD, Holandia – Francja,
1975 – Czechosłowacja

Ciekawostki

600 dni spędzonych poza krajem to łączny czas trwania wszystkich zagranicznych wyjazdów Zespołu.

52  z  tych dni przypada na rok 1977, kiedy Zespół pięciokrotnie wyjeżdżał za granicę.

33 dni trwało najdłuższe tournée artystyczne, w czasie którego Zespół koncertował 28 razy dla publiczności we Włoszech, Francji i Niemczech (1993 rok).

Najdalsze podróże autokarowe to trzy wyprawy do Portugalii, których długość w obie strony wynosiła ok. 9000 km za każdym razem.

Najdłuższa podróż samolotowa to przelot z Moskwy do Władywostoku w 1995 roku. Trwała ona 23,5 godziny z dwoma przerwami, zmianą samolotu (z konieczności) i wieloma innymi niespodziankami.

Ponad 50000 osób to (wg informacji organizatorów) szacunkowa liczba widzów obserwujących ceremonię zamknięcia Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego we Władywostoku w 1995 roku. Festiwal kończył cykl imprez organizowanych w ramach obchodów 50 rocznicy zakończenia II wojny światowej, a wykonawcami koncertu finałowego obok tancerzy z AWF było ponad 2000 artystów z różnych regionów Rosji i kilkunastu krajów świata.