Komercyjna oferta badań diagnostycznych

W Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego mogą być prowadzone badania diagnostyczne

  • zdrowia, kondycji i sprawności fizycznej oraz właściwości psychicznych i psychomotorycznych osób
        - w różnym wieku (dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych) i stanie zdrowia
        - podejmujących różne formy aktywności fizycznej (sport, wychowanie fizyczne, rekreacja, rehabilitacja ruchowa),
  • instytucji i organizacji zajmujących się aktywnością fizyczną,
  • zjawisk społecznych z obszaru kultury fizycznej.

Badania te są realizowane przy użyciu najnowszej aparatury naukowo-diagnostycznej oraz testów i kwestionariuszy. Mogą być prowadzone na zlecenie organizacji i instytucji: klubów i związków sportowych, uczelni, szkół publicznych (zwłaszcza sportowych) i organów je prowadzących (jednostek samorządu terytorialnego), szkół niepublicznych, publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków opieki i pomocy społecznej oraz firm i osób prywatnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym wyceny badania prosimy o skontaktowanie się z koordynatorem badań.