Studia i Monografie

Komitet Redakcyjny Studiów i Monografii

Przewodniczący:prof. dr hab. Monika Guszkowska

Członkowie:

dr hab. prof. AWF Jan Gajewski (WWF)

dr Piotr Majdak (WTiR)

dr hab. Michał Lenartowicz (WWF)

dr hab. prof. AWF Natalia Morgulec-Adamowicz (WR)

Sekretarz:

mgr inż. Joanna Kłyszejko

Dokumenty

Zasady przygotowania monografii (PDF)

Zgłoszenie monografii do planu wydawniczego   (doc)

Do dzieła, które jest opracowaniem wieloautorskim, należy  dołączyć zbiorcze oświadczenie zawierające zgodę wszystkich autorów na  jego opublikowanie (DOC).

Regulamin studiów i monografii (PDF)