Akcje promocyjne

Osoba do kontaktu:

Anita Woźnicka
Kierownik Działu Administrowania Nieruchomościami
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
tel. (22) 834 04 31 wew. 432

anita.woznicka@awf.edu.pl