Planowane konferencje

UWAGA! Nowe Zarządzenie Rektora AWF Warszawa - prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Zarządzenie Nr 27/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: zmian w zarządzeniu Nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych odbywających się w AWF Warszawa.

Zgłoszenia planowanych w 2019 roku konferencji przyjmowane są w Dziale Nauki i Wydawnictw (sekretariat Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń) do 30 listopada 2018 roku na formularzach stanowiących załącznik nr 1A, 1B oraz 3 do Zarządzenia Nr 36/2013/2014 JM Rektora AWF Warszawa (uwzględniając nowe zmiany).


UWAGA! Jednocześnie informujemy, że od 25 stycznia 2018 r. obowiązuje Zarządzenie JM Rektora AWF Warszawa Nr 28/2017/2018 w sprawie: zmian w zarządzeniu Nr 21/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania dotyczącej organizacji wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na zasadach nieodpłatnego w nich uczestnictwa; e-formularz - instrukcję stanowiącą załącznik do ww. Zarządzenia, należy złożyć do Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń na 30 dni przed terminem zaplanowanej konferencji. Kolejne elementy formularza - instrukcji wypełnia się z zachowaniem drogi służbowej. Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniami związanymi z organizacją konferencji na terenie AWF Warszawa.