Legia Akademicka

Informacja o naborze do udziału w programie Legia Akademicka w roku akademickim 2018/2019

W dniu 21 grudnia 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Minister Obrony Narodowej podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej w roku akademickim 2018/2019.

Program „Legii Akademickiej” jest adresowany do studentów - ochotników, którzy w trakcie studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe.

Do programu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Program nauczania obejmuje 30 godzin zajęć, realizowanych w dni wolne od zajęć programowych, w marcu i kwietniu 2019 r.

Studenci zainteresowani uczestnictwem w projekcie edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej proszeni są o wypełnienie „Wniosku o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego - część teoretyczna.....” (wniosek do pobrania) i przekazanie w terminie do 15 lutego br. do Pełnomocnika Rektora AWF Warszawa ds. Legii Akademickiej - dr. Stefana Zakrzewskiego, tel.: 22 864 09 41 lub 22 834 04 31 wew. 501, e-mail - stefan.zakrzewski@awf.edu.pl, (miejsce pracy - Zespół Spraw Obronnych - budynek warsztatów technicznych).

Formularz wniosku

„Wniosek o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego - część teoretyczna.....” (wniosek do pobrania).

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019

Zajęcia będą się odbywały w godz. 9.00 – 14.00 w Pawilonie Sportów Walki, wg poniższego harmonogramu:

1. 16 marca 2019 r.- sala wykład. nr 55

2. 17 marca 2019 r. - sala wykład. nr 55

3. 30 marca 2019 r. - sala wykład. nr 54

4. 31 marca 2019 r. - sala wykład. nr 54

5. 13 kwietnia 2019 r. - sala wykład. nr 54

6. 14 kwietnia 2019 r. - sala wykład. nr 54

Materiał informacyjno-szkoleniowy Legia Akademicka 2019

Do pobrania w pliku pdf

Dodatkowe informacje

dr Stefan Zakrzewski

tel.: 22 864 09 41 lub 22 834 04 31 wew. 501,

e-mail: stefan.zakrzewski@awf.edu.pl

(miejsce pracy - Zespól Spraw Obronnych - budynek warsztatów technicznych).