e-book

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2017/2018 plan wydawniczy części warszawskiej naszej Uczelni będzie realizowany tylko w postaci e-booków. Wyjątek stanowić będą zeszyty naukowo-metodyczne, w których autorzy przewidzieli miejsca do uzupełnienia przez studentów. Wszystkie pozostałe książki: monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty wydawane będą elektronicznie.

Rolę wypożyczalni pełnić będzie System Wspierający Prowadzenie Prac Naukowo-Badawczych WPPBN (http://www.awf.edu.pl/nauka/system-wppbn [1]), gdzie po zalogowaniu się każdy uprawniony student i pracownik AWF Warszawa będzie mógł nieodpłatnie skorzystać z e-książki.

Sprzedaż e-booków lub ich odpłatne wypożyczenie przez osoby obce odbywa się za pośrednictwem platformy ibuk.pl
(www.ibuk.pl [2]) oraz innych księgarni internetowych.

Wykaz:

1. Anna Pawlikowska-Piechotka, Maciej Piechotka - Dzieje obiektów sportowych w Europie. Historia architektury sportowej od czasów starożytnych do współczesności. AWF Warszawa, 1017, ss. 507.

2. Małgorzata Wojciechowska (red. nauk.) - Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - działania profilaktyczne w różnych okresach życia człowieka. AWF Warszawa, 2017, ss. 195.

3. Małgorzata Wojciechowska, Magdalena Śniegocka (red. nauk.) - Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - interdyscyplinarna opieka nad rodziną. AWF Warszawa, 2018, ss. 156.

4. Monika Łopuszańska-Dawid - Zmiany cech biologicznych i funkcjonalnych kobiet w okresie 20 lat w aspekcie zmian społecznych i stylu życia. AF Warszawa, 2018, ss. 113.

5. Joanna Femiak – Ciało a możliwości poznawcze podmiotu w filozofii i w naukach społecznych o kulturze fizycznej. AWF Warszawa, 2018, ss. 186.

6. Stanisław Piekarski, Joanna Zagdańska – Ośrodki zdrowotno-wypoczynkowe urzędników państwowych, policji i studentów II Rzeczpospolitej (Budowane i utrzymywane w systemie dobrowolnych opodatkowani). AWF Warszawa, 2018, ss. 192.

7. Elżbieta Antos i Małgorzata Wojciechowska (red. nauk.) – Profilaktyka i edukacja zdrowotna w badaniach naukowych w pielęgniarstwie oraz naukach o zdrowiu. AWF Warszawa, 2019, ss. 115.